NOWE TRENDY W BADANIACH NAUKOWYCH
Wystąpienie Młodego Naukowca 21-23.10.2022.


w Inkubatorze Doskonałości Naukowej w ramach programu NCN OPUS 21 na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych


O zgłoszonych wstępnych kandydatach na Dziekana


ZAWIADOMIENIE WYDZIAŁOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYŁONIENIA KANDYDATA NA DZIEKANAWNHP podjął kooperację z Zespołem ds. Realizacji Projektów Ogólnouniwersyteckich i Inwestycyjnych w UWr w sprawie realizacji zadania: "Zagraniczne staże dydaktyczne"Zapraszamy absolwentów Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych do wzięcia udziału w konkursie „WROCŁAWSKA MAGNOLIA". Jest on skierowany do absolwentów uczelni, których prace magisterskie, obronione w roku akademickim 2020/2021, uzyskały co najmniej ocenę dobrą oraz poruszają problematykę z zakresu poprawy szeroko pojętej jakości życia wrocławian. Zgłoszenia uczestników do XIX edycji konkursu „WROCŁAWSKA MAGNOLIA" należy przekazać do 15 kwietnia 2022 roku pełnomocnikowi Rektora ds. Konkursu WROCŁAWSKA MAGNOLIA" - dr. Bartoszowi Borczykowi, na adres:...

W dniu 12 maja br. w siedzibie Wydziału zostało podpisane porozumienie ramowe o współpracy między naszym Wydziałem, reprezentowanym przez Dziekana, prof. Artura Błażejewskiego i fundacją Obserwatorium Społeczne, reprezentowaną przez jej prezesa, ks. prof. Grzegorza Sokołowskiego. W spotkaniu uczestniczyli ponadto prof. Barbara Techmańska z Instytutu Historycznego, jako koordynatorka ds. realizacji przedmiotowego porozumienia, a także prodziekan, prof. Jarosław Syrnyk, będący jednocześnie przewodniczącym Wydziałowej Rady Interesariuszy Zewnętrznych....


30.03.2021

Drogie Studentki! Drodzy Studenci!

Sytuacja pandemiczna w naszym kraju jest bardzo trudna. W związku z tym bardzo proszę, aby Wasza obecność na Uczelni była ograniczone do niezbędnego minimum. W trosce o wykonanie programu studiów i jego jakość niektóre zajęcia w drodze wyjątku mają przebieg stacjonarny. Zachowajcie wszelkie możliwe środki ostrożności podczas ich odbywania.

Na czas wzmożonych obostrzeń wprowadzonych przez władze RP bardzo proszę o korzystanie wyłącznie z komunikacji mailowej zarówno z Dziekanatem, jak i z macierzystymi Instytutami. Musimy na siebie uważać, i to nie tylko osoby nieszczepione! Zajmiemy się każdą Waszą sprawą, ale – bardzo proszę –  w formie zdalnej!

Uważajcie na siebie także podczas pobytu z Rodzinami i znajomymi, w środkach komunikacji zbiorowej, sklepach, a zwłaszcza placówkach służby zdrowia!

Z serdecznymi pozdrowieniami

 

Dziekan WNHiP

Dr hab. Artur Błażejewski, prof. UWr


W dniu 16 kwietnia odbędzie się konferencja "Europa. Horyzont możliwości"

Zapisy będą odbywać się pod poniższym linkiem - link


W dniu 25 lutego 2021 r. w ramach realizacji zadań związanych ze współpracą Wydziału z interesariuszami zewnętrznymi, z inicjatywy prof. Krystyny Dziubackiej i prof. Rafała Włodarczyka, doszło do spotkania z przedstawicielami Stowarzyszenia Dom Kołodzieja ze Zgorzelca...
Zasady składania wniosków stypendialnych na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych (dotyczy wszystkich studentów, również studentów I roku)...© 2017 Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych