Uprzejmie informujemy o uruchomieniu nowego systemu stron Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych


W rześki poranek 18 listopada 2017 r. miało miejsce rozdanie dyplomów absolwentom studiów stacjonarnych Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych. Uroczystość odbyła się w auli Marianum w Gmachu Głównym. Archeolodzy, etnolodzy, historycy, historycy sztuki, kulturoznawcy, muzykolodzy, pedagodzy, psycholodzy... rocznik 2016/2017 odebrali nagrody i dyplomy.


GRATULACJE!!! Nasi pracownicy i doktoranci w dwóch konkursach NCN zdobyli granty na kwotę prawie 3 mln złotych! W konkursie OPUS 13 pracownicy WNHiP otrzymali 6 grantów na kwotę 2.490.139 zł


Zadaniem humanistyki jest dziś brać aktywny udział w kształtowaniu kultury otoczenia poprzez przybliżanie realiów życia i osiągnięć naszych poprzedników, ale też ludzi tworzących w obrębie innych kręgów kulturowych. Temu służą studia, wykłady, konferencje naukowe i popularyzatorskie. Ale wciąż podstawowym środkiem upowszechniania informacji są publikacje. WNHiP aktywnie wspiera ideę Otwartego Dostępu do informacji naukowej.


Właśnie zakończył się kolejny etap remontu i przebudowy siedziby uniwersyteckich historyków. Remont zachodniego skrzydła Instytutu Historycznego, który mieści się przy ul. Szewskiej 49, pochłonął ponad 5,6 mln złotych.


W środę 11 października w Oratorium Marianum Uniwersytetu Wrocławskiego odbyła się uroczystość z okazji Jubileuszu 50 - lecia Instytutu Psychologii. Zebrali się na niej nasi byli i obecni pracownicy, doktoranci, studenci, a także wielu znamienitych gości w różny sposób związanych z Instytutem.


Od października tego roku rozpoczęła swoją działalność przy Uniwersytecie Wrocławskim Poradnia Psychologiczna dla Studentów i Doktorantów z Niepełnosprawnością, w której wsparcia udziela niezastąpiona doc. dr Alina Czapiga z naszego Instytutu.


Wykłady on-line

Wydarzenia