Uprzejmie informujemy o uruchomieniu nowego systemu stron Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych


Uprzejmie informujemy, że Dziekan WNHiP prof. dr hab. Przemysław Wiszewski w dniu 22 grudnia 2017 roku od godziny 12.00 ogłasza godziny dziekańskie dla studentów studiów stacjonarnych (z wyłączeniem studentów studiów angielskojęzycznych).


W rześki poranek 18 listopada 2017 r. miało miejsce rozdanie dyplomów absolwentom studiów stacjonarnych Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych. Uroczystość odbyła się w auli Marianum w Gmachu Głównym. Archeolodzy, etnolodzy, historycy, historycy sztuki, kulturoznawcy, muzykolodzy, pedagodzy, psycholodzy... rocznik 2016/2017 odebrali nagrody i dyplomy.


GRATULACJE!!! Nasi pracownicy i doktoranci w dwóch konkursach NCN zdobyli granty na kwotę prawie 3 mln złotych! W konkursie OPUS 13 pracownicy WNHiP otrzymali 6 grantów na kwotę 2.490.139 zł


Wykłady on-line

Wydarzenia