28 kwietnia 2019 r., zmarł w Warszawie prof. dr hab. Karol Modzelewski, wielki historyk, pracownik Instytutu Historycznego UWr. w latach 80. XX w.


Wejście z dniem 1 października 2018 r. nowej Ustawy o Nauce i Szkolnictwie Wyższym oznacza dla nas wszystkich szereg zmian. Uważam jednak, że dla nas wszystkich najważniejsze jest kontynuowanie naszych prac badawczych i prowadzenie najwyższej jakości działalności dydaktycznej. Dla tych form naszej aktywności niezbędna jest stabilność warunków pracy i posiadania pełnej informacji o ewentualnych, nadchodzących zmianach.


01.06.2018

Uprzejmie informujemy, że decyzją Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego otrzymał kategorię naukową A.


Uprzejmie informujemy o uruchomieniu nowego systemu stron Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych