6 kwietnia na Uniwersytecie Wrocławskim będzie miała miejsce kolejna, VI już Noc Humanistów. W tym roku hasłem jej uczyniono: „Czy to jest świat, w jakim chcemy żyć? Bunt w kulturze”. Kryzys tradycyjnych form demokracji, zwiększanie się różnic społecznych (w tym zwłaszcza ekonomicznych), globalne wojny handlowe, obawy związane z ruchami migracyjnymi, konflikty etniczne, widmo katastrofy ekologicznej, bezpieczeństwo jako naczelna jakość i wartość ludzkiego życia (w miejsce wolności), powszechne spotykana przemoc, to tylko niektóre z zagrożeń i wyzwań stojących dziś przed światem. Czy jednak podobne bolączki nie pojawiały się już w przeszłości? Warto podjąć szerszą naukową refleksję nad tym, gdzie możemy szukać rozwiązań dla problemów z którymi wszyscy wcześniej bądź później będziemy musieli się zmierzyć.


01.06.2018

Uprzejmie informujemy, że decyzją Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego otrzymał kategorię naukową A.


Dziekan Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych ogłasza konkursy na ...


Uprzejmie informujemy o uruchomieniu nowego systemu stron Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych


GRATULACJE!!! Nasi pracownicy i doktoranci w dwóch konkursach NCN zdobyli granty na kwotę prawie 3 mln złotych! W konkursie OPUS 13 pracownicy WNHiP otrzymali 6 grantów na kwotę 2.490.139 zł


Wejście z dniem 1 października 2018 r. nowej Ustawy o Nauce i Szkolnictwie Wyższym oznacza dla nas wszystkich szereg zmian. Uważam jednak, że dla nas wszystkich najważniejsze jest kontynuowanie naszych prac badawczych i prowadzenie najwyższej jakości działalności dydaktycznej. Dla tych form naszej aktywności niezbędna jest stabilność warunków pracy i posiadania pełnej informacji o ewentualnych, nadchodzących zmianach.