Serdecznie zapraszamy dyrektorów, kierowników, pracowników Instytutów i Katedry oraz studentów I roku Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych na Uroczystą Immatrykulację nowoprzyjętych studentów studiów stacjonarnych pierwszego stopnia i jednolitych magisterskich w roku akademickim 2021/2022 Uroczystość odbędzie się w dniu 25.09.2021 w Oratorium Marianum (pl. Uniwersytecki 1).

W dniu 12 maja br. w siedzibie Wydziału zostało podpisane porozumienie ramowe o współpracy między naszym Wydziałem, reprezentowanym przez Dziekana, prof. Artura Błażejewskiego i fundacją Obserwatorium Społeczne, reprezentowaną przez jej prezesa, ks. prof. Grzegorza Sokołowskiego. W spotkaniu uczestniczyli ponadto prof. Barbara Techmańska z Instytutu Historycznego, jako koordynatorka ds. realizacji przedmiotowego porozumienia, a także prodziekan, prof. Jarosław Syrnyk, będący jednocześnie przewodniczącym Wydziałowej Rady Interesariuszy Zewnętrznych....W związku z odwołaniem dnia rektorskiego 13 maja 2021 (czwartek) na podstawie Komunikatu nr 57/2021 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 6 maja 2021 r., Dziekan Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych ogłasza, że w tym dniu odbędą się zajęcia piątkowe. Jednocześnie, ze względu na przeprowadzanie szczepień przeciwko COVID19 dla pracowników Uniwersytetu, ogłasza godziny dziekańskie od 9:00 do 15:00.


30.03.2021

Drogie Studentki! Drodzy Studenci!

Sytuacja pandemiczna w naszym kraju jest bardzo trudna. W związku z tym bardzo proszę, aby Wasza obecność na Uczelni była ograniczone do niezbędnego minimum. W trosce o wykonanie programu studiów i jego jakość niektóre zajęcia w drodze wyjątku mają przebieg stacjonarny. Zachowajcie wszelkie możliwe środki ostrożności podczas ich odbywania.

Na czas wzmożonych obostrzeń wprowadzonych przez władze RP bardzo proszę o korzystanie wyłącznie z komunikacji mailowej zarówno z Dziekanatem, jak i z macierzystymi Instytutami. Musimy na siebie uważać, i to nie tylko osoby nieszczepione! Zajmiemy się każdą Waszą sprawą, ale – bardzo proszę –  w formie zdalnej!

Uważajcie na siebie także podczas pobytu z Rodzinami i znajomymi, w środkach komunikacji zbiorowej, sklepach, a zwłaszcza placówkach służby zdrowia!

Z serdecznymi pozdrowieniami

 

Dziekan WNHiP

Dr hab. Artur Błażejewski, prof. UWr


W dniu 25 lutego 2021 r. w ramach realizacji zadań związanych ze współpracą Wydziału z interesariuszami zewnętrznymi, z inicjatywy prof. Krystyny Dziubackiej i prof. Rafała Włodarczyka, doszło do spotkania z przedstawicielami Stowarzyszenia Dom Kołodzieja ze Zgorzelca...
W dniu 16 kwietnia odbędzie się konferencja "Europa. Horyzont możliwości"

Zapisy będą odbywać się pod poniższym linkiem - link
Zasady składania wniosków stypendialnych na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych (dotyczy wszystkich studentów, również studentów I roku)...


Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy, drodzy Studenci! Rozpoczynamy nowy rok akademicki 2020/21, a zarazem nową kadencję władz Uniwersytetu Wrocławskiego na wszystkich poziomach. Już od pewnego czasu wiemy, że najbliższy semestr zimowy, a najpewniej i następny, przebiegną na Uczelni pod znakiem pandemii. Powoli przyzwyczailiśmy się...


Uprzejmie informuję, że wydziałowe kolegium elektorów Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych na posiedzeniu w dniu 1 lipca 2020 roku dokonało wyboru kandydata na Dziekana na kadencję 2020-2024. Kandydatem na Dziekana został dr hab. Artur Błażejewski prof. UWr z Instytutu Archeologii.


Z ogromną przyjemnością pragniemy poinformować, że Akademia Młodych Uczonych i Artystów zamierza poszerzyć grono swoich członków. W tym roku upłynie dziesięć lat od powołania pierwszej w Polsce platformy współpracy i wymiany intelektualnej dedykowanej wybitnym młodym adeptom nauki.


01.06.2018

Uprzejmie informujemy, że decyzją Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego otrzymał kategorię naukową A.