JM Rektor Uniwersytetu Wrocławskiego przedstawił projekt nowego Statutu UWr. Dzięki specjalnemu formularzowi każdy członek Wspólnoty uniwersyteckiej może wziąć udział w jego współtworzeniu przesyłając swoje uwagi na specjalny adres projekt_statutu@uwr.edu.pl. Zapraszamy do pracy!


01.06.2018

Uprzejmie informujemy, że decyzją Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego otrzymał kategorię naukową A.


Dziekan Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych ogłasza konkursy na ...


Uprzejmie informujemy o uruchomieniu nowego systemu stron Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych


GRATULACJE!!! Nasi pracownicy i doktoranci w dwóch konkursach NCN zdobyli granty na kwotę prawie 3 mln złotych! W konkursie OPUS 13 pracownicy WNHiP otrzymali 6 grantów na kwotę 2.490.139 zł


Wejście z dniem 1 października 2018 r. nowej Ustawy o Nauce i Szkolnictwie Wyższym oznacza dla nas wszystkich szereg zmian. Uważam jednak, że dla nas wszystkich najważniejsze jest kontynuowanie naszych prac badawczych i prowadzenie najwyższej jakości działalności dydaktycznej. Dla tych form naszej aktywności niezbędna jest stabilność warunków pracy i posiadania pełnej informacji o ewentualnych, nadchodzących zmianach.


Wydarzenia