Starszy referent w Dziekanacie Nauk Historycznych i Pedagogicznych

Główne obowiązki:

 • prowadzenie dokumentacji związanej z konkursami wewnętrznymi dla doktorantów i młodych pracowników naukowych do 35 roku życia oraz pracowników powyżej 35 roku życia
 • pomoc przy przygotowywaniu wniosków do NCN i innych programów grantowych
 • obsługa administracyjna dokumentacji finansowej projektów badawczych (grantów)
 • pomoc przy przygotowywaniu sprawozdań merytoryczno-finansowych z zakończonych grantów
 • pomoc przy aplikowaniu o programy stażowe i stypendia
 • prowadzenie bazy danych projektów grantowych na Wydziale
 • pomoc przy przygotowywaniu teczek studenckich i doktoranckich do archiwum

Wymagania konieczne:

 • wykształcenie wyższe
 • doświadczenie w pracy administracyjno-biurowej
 • znajomość ustawy o szkolnictwie wyższym oraz finansach publicznych
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego
 • rzetelność i terminowość w wykonywaniu powierzonych zadań
 • wysoka kultura osobista i umiejętności interpersonalne

Zainteresowane osoby prosimy o przysłanie CV, listu motywacyjnego do dnia 12 lutego 2018 r. na adres: praca@uwr.edu.pl

Prosimy o zamieszczenie adnotacji: „starszy referent w Dziekanacie WNHiP”.
Zastrzegamy sobie prawo udzielania odpowiedzi tylko wybranym kandydatom. Nadesłanych dokumentów nie zwracamy.

Prosimy o umieszczenie w liście motywacyjnym następującego sformułowania: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).