Procedury

08.03.2018

Aby zalogować się do systemu Archiwum Prac Dyplomowych Uniwersytetu Wrocławskiego należy wejść na stronę https://apd.uni.wroc.pl


W związku z wprowadzeniem systemu Archiwum Prac Dyplomowych Uniwersytetu Wrocławskiego uprzejmie prosimy o zapoznanie się z Zarządzeniem nr 10/2016 Dziekana Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych w sprawie harmonogramu składania i archiwizacji prac dyplomowych z wykorzystaniem systemu Archiwum Prac Dyplomowych (APD) w datach określonych Zarządzeniem nr 7/2016 Dziekana Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych.Aby zarejestrować rozprawę doktorską należy złożyć w Dziekanacie WNHIP UWr: