Władze

 

prof. dr hab. Przemysław Wiszewski Dziekan Wydziału

prof. dr hab. Przemysław Wiszewski

Dziekan Wydziału
Nauk Historycznych i Pedagogicznych

przemyslaw.wiszewski@uwr.edu.pl
tel/fax: 71 343-28-55

poniedziałek: 11:00-12:00
wtorek: 10:00-11:00

 

doc. dr Alina Czapiga

doc. dr Alina Czapiga

Prodziekan ds. dydaktycznych i socjalnych
Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych

alina.czapiga@uwr.edu.pl
tel/fax: 71 396-31-44

Godziny przyjęć:
poniedziałek: 10:00-11:00
środa: 12:00-13:00

dr hab. Joanna Wojdon prof. UWr.

dr hab. Joanna Wojdon
prof. UWr.

Prodziekan ds. ogólnych, nauki i współpracy z zagranicą 
Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych

joanna.wojdon@uwr.edu.pl
tel/fax: 71 396-31-44

Godziny przyjęć:
poniedziałek: 14:00-15:00
wtorek: 14:00-15:00

dr hab. Witold Jakubowski prof. UWr.

dr hab. Witold Jakubowski
prof. UWr.

Prodziekan ds. studenckich i relacji z otoczeniem
Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych

witold.jakubowski@uwr.edu.pl
tel/fax: 71 396-31-44

Godziny przyjęć:
poniedziałek: 10:00-11:00
czwartek: 9:30-10:30

Instytut Archeologii
Dyrektor: prof. dr hab. Jerzy Piekalski
Z-ca Dyrektora ds. dydaktycznych: dr hab. Mateusz Żmudziński
Z-ca Dyrektora ds. Badań Naukowych: dr hab. Mirosław Masojć

Instytut Historyczny
Dyrektor: prof. dr hab. Rościsław Żerelik
Z-ca Dyrektora ds. dydaktycznych: dr hab. Wojciech Mrozowicz prof. Uwr
Z-ca Dyrektora ds. nauki i współpracy z zagranicą: dr Filip Wolański
Z-ca Dyrektora ds. ogólnych: dr hab. Lucyna Harc

Instytut Historii Sztuki
Dyrektor: dr hab. Romuald Kaczmarek prof. UWr
Z-ca Dyrektora ds. dydaktycznych: dr Arkadiusz Wojtyła
Z-ca Dyrektora ds. studiów niestacjonarnych: dr hab. Rafał Eysymontt prof. UWr

Instytut Kulturoznawstwa
Dyrektor: prof. dr hab. Mirosław Kocur
Z-ca Dyrektora ds. dydaktycznych: dr hab. Renata Tańczuk prof. UWr

Instytut Muzykologii
Dyrektor: prof. dr hab. Maciej Gołąb
Z-ca Dyrektora ds. dydaktycznych: dr Agnieszka Drożdżewska

Instytut Pedagogiki
Dyrektor: dr hab. Alicja Szerląg prof. UWr
Z-ca Dyrektora ds. ogólnych i promocji: dr Marek Podgórny
Z-ca Dyrektora ds. dydaktyki i jakości kształcenia: dr Mirosław Piwowarczyk
Z-ca Dyrektora ds. projektów badawczych, współpracy z zagranicą i pracodawcami: dr hab. Arkadiusz Urbanek

Instytut Psychologii
Dyrektor: dr hab. Piotr Sorokowski prof. Uwr
Z-ca Dyrektora ds. dydaktycznych: dr Marta Kochan-Wójcik
Z-ca Dyrektora ds. ogólnych: dr Joanna Piskorz
Z-ca Dyrektora ds. studenckich: dr Tomasz Frąckowiak

Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
Kierownik Katedry: dr hab. Eugeniusz Kłosek prof. UWr
Z-ca Kierownika ds. dydaktycznych: dr Mirosław Marczyk

Kierownik Studiów Doktoranckich Nauk Historycznych
Dr hab. Joanna Nowosielska-Sobel prof. UWr
Kierownik Studiów Doktoranckich Pedagogiki
Prof. dr hab. Mirosława Wawrzak-Chodaczek
Kierownik Studiów Doktoranckich Psychologii
Dr hab. Anna Oleszkowicz prof. UWr
Kierownik Studiów Doktoranckich Nauk o Kulturze
Dr hab. Krzysztof Jaworski prof. UWr