Ogłoszenia


02.03.2021

W związku ze szczepieniami na COVID nauczycieli akademickich i doktorantów prowadzących zajęcia JM Rektor UWr ogłosił dni rektorskie: 28 lutego 2021 r. (niedziela), 2 marca 2021 r. (wtorek), 5 marca 2021 r. (piątek), 6 marca 2021 r. (sobota).
W dniu 25 lutego 2021 r. w ramach realizacji zadań związanych ze współpracą Wydziału z interesariuszami zewnętrznymi, z inicjatywy prof. Krystyny Dziubackiej i prof. Rafała Włodarczyka, doszło do spotkania z przedstawicielami Stowarzyszenia Dom Kołodzieja ze Zgorzelca...Zespół Historii Kartografii. działający przy Instytucie Historii Nauki im. Ludwika i Aleksandra Birkenmajerów Polskiej Akademii Nauk, pragnąc promować badania nad dawną kartografią oraz zachęcać studentów do podejmowania zagadnień z zakresu szeroko rozumianej historii kartografii, ogłasza konkurs na Nagrodę za prace dyplomowe z zakresu historii kartografii.
Na Uniwersytecie Wrocławskim 8 lutego rusza konkurs na utworzenie Inkubatorów Doskonałości Naukowej w ramach programu Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza.


Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy, drodzy Studenci! Rozpoczynamy nowy rok akademicki 2020/21, a zarazem nową kadencję władz Uniwersytetu Wrocławskiego na wszystkich poziomach. Już od pewnego czasu wiemy, że najbliższy semestr zimowy, a najpewniej i następny, przebiegną na Uczelni pod znakiem pandemii. Powoli przyzwyczailiśmy się...Lektorat B2+ dla studentów przyjętych na I rok studiów w roku akademickim 2020/2021