Ogłoszenia


6 grudnia 2022 r. w sali 2D Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii UWr przy ul. Uniwersyteckiej we Wrocławiu (budynek D, początek o godz. 9:00)za działalność naukową, dydaktyczną i organizacyjną za rok akademicki 2021/2022


Klientela społeczno-ekonomiczna Jana Stanisława Sapiehy. Studium z dziejów fakcji w Wielkim Księstwie Litewskim


Święto Uniwersytetu Wrocławskiego


02.11.2022

Rekrutacja 2022/23


Jest nam niezmiernie miło poinformować, że dr hab. Anna Brytek-Matera otrzymała tytuł naukowy profesora nauk medycznych i nauk o zdrowiu nadany przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej...