Zagraniczne staże dydaktyczne

Szanowni Państwo,

 

WNHP podjął kooperację z Zespołem ds. Realizacji Projektów Ogólnouniwersyteckich i Inwestycyjnych w UWr w sprawie realizacji zadania:  "Zagraniczne staże dydaktyczne".

Oferta 10 miejsc stażowych jest adresowana do pracowników akademickich, zatrudnionych na WNHP.

Szczegóły organizacyjno-finansowe oraz zasady rekrutacji są zamieszczone w plikach dostępnych na stronie domowej WNHP / Współpraca i kariera / Zagraniczne staże dydaktyczne (link). 

Polecamy uwadze osób zainteresowanych ubieganiem się dofinansowanie.