Władze

 

dr hab. Artur Błażejewski, prof. UWr

dr hab. Artur Błażejewski, prof. UWr

Dziekan Wydziału
Nauk Historycznych i Pedagogicznych

dziekan.wnhp@uwr.edu.pl
tel/fax: 71 343-28-55

poniedziałek: 12:30-13:30 
wtorek: 14:00-15:00

 

dr hab. Paweł Klint

dr hab. Paweł Klint, prof. UWr

Prodziekan ds. studenckich
Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych

pawel.klint@uwr.edu.pl
tel/fax: 71 396-31-44

Godziny przyjęć:
poniedziałek: 11:00-12:00 
czwartek: 10:00-11:00

dr hab. Jarosław Syrnyk, prof. UWr

dr hab. Jarosław Syrnyk, prof. UWr

Prodziekan ds. dydaktyki niestacjonarnej i kontaktów z pracodawcami 
Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych

dziekan.syrnyk.wnhp@uwr.edu.pl
tel/fax: 71 396-31-44

Godziny przyjęć:
poniedziałek: 10:30-11:30 
wtorek: 9:30-10:30

dr  hab. Arkadiusz Urbanek

dr hab. Arkadiusz Urbanek

Prodziekan ds. dydaktyki stacjonarnej i infrastruktury dydaktycznej
Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych

dziekan.urbanek.wnhp@uwr.edu.pl
tel/fax: 71 396-31-44

Godziny przyjęć:
poniedziałek: 12:00-13:00 (konsultacje tylko w aplikacji MS Teams)
czwartek: 10:00-11:00

Instytut Archeologii
Dyrektor: prof. dr hab. Jerzy Piekalski
Zastępca dyrektora ds. dydaktycznych: dr hab. Justyna Baron prof. UWr

Instytut Historyczny
Dyrektor: dr hab. Filip Wolański prof. UWr
Zastępca dyrektora ds. dydaktycznych: dr hab. Barbara Techmańska
Zastępca dyrektora ds. nauki i współpracy międzynarodowej: prof. dr hab. Jakub Tyszkiewicz
Zastępca dyrektora ds. inwestycji: dr hab. Miron Urbaniak prof. UWr

Instytut Historii Sztuki
Dyrektor: dr hab. Romuald Kaczmarek prof. UWr
Zastępca dyrektora ds. dydaktycznych i studenckich: dr Arkadiusz Wojtyła
Zastępca dyrektora ds. naukowych: dr Agnieszka Patała

Instytut Kulturoznawstwa
Dyrektor: dr hab. Dorota Koczanowicz
Zastępca dyrektora ds. dydaktycznych: dr hab. Magdalena Barbaruk

Instytut Muzykologii
Dyrektor: prof. dr hab. Remigiusz Pośpiech
Zastępca dyrektora ds. dydaktycznych: dr Agnieszka Drożdzewska

Instytut Pedagogiki
Dyrektor: dr hab. Alicja Szerląg prof. UWr
Zastępca dyrektora ds. współpracy międzynarodowej i projektów badawczych: dr Martyna Pryszmont
Zastępca dyrektora ds. dydaktycznych: dr Mirosław Piwowarczyk
Zastępca dyrektora ds. ogólnych i współpracy z otoczeniem: dr Marek Podgórny

Instytut Psychologii
Dyrektor: dr Tomasz Frąckowiak
Zastępca dyrektora ds. studenckich: dr Magdalena Nawrat
Zastępca dyrektora ds. ogólnych: dr Joanna Piskorz 
Zastępca dyrektora ds. dydaktycznych: dr Katarzyna Serafińska

Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
Kierownik Katedry: dr hab. Monika Baer prof. UWr
Zastępca kierownika katedry ds. dydaktycznych: dr Mirosław Marczyk

Kierownik Studiów Doktoranckich Pedagogiki
Kierownik Kolegium Doktorskiego Pedagogiki
dr hab. Beata Cytowska prof. UWr

Kierownik Studiów Doktoranckich Nauk Historycznych
Kierownik Kolegium Doktorskiego Historii
dr hab. Joanna Nowosielska-Sobel prof. UWr

Kierownik Studiów Doktoranckich Psychologii
Kierownik Kolegium Doktorskiego Psychologii
dr hab. Agnieszka Sorokowska prof. UWr

Kierownik Studiów Doktoranckich Nauk O Kulturze
Kierownik Kolegium Doktorskiego Archeologii, Sztuki I Kultury
dr hab. Krzysztof Jaworski prof. UWr