Ku radości naszego Wydziału, większością 104 głosów elektorskich w pierwszej turze głosowania Pan Dziekan Prof. dr hab. Przemysław Wiszewski został 25 maja 2020 r. wybrany Rektorem Uniwersytetu Wrocławskiego na kadencję 2020-2024. Quod felix, faustum, fortunatumque sit!


OPUS 18, prof. dr hab. Jerzy Piekalski


OPUS 18, dr hab. Lech Marek


Zachodnie Sudety w okresie od XIII w. do XX w.


notatka z prac archeologicznych w Górach Kruczych koło Lubawki


relacja z prac archeologicznych Instytutu Archeologii w Peru


Archiwalia z badań archeologicznych w Niemczy z lat 1950-1980


grant Narodowego Instytutu Dziedzictwa
Uniwersytetu Yale


28.11.2017

ProgeCAD2019 - dla studentów i pracowników Instytutu Archeologii - nowa licencja do 7 listopada 2020 r.