Wydawnictwa zwarte

Badania specjalistyczne śladów produkcji, użytkowania i depozycji artefaktów
Beata Miazga, Instytut Archeologii UWr, Wrocław 2017


Tomasz Gralak, Instytut Archeologii UWr, Wrocław 2017


Mirosław Masojć, Instytut Archeologii UWr, Wrocław 2014


Mirosław Masojć (red.), Instytut Archeologii UWr, Wrocław 2014


Tomasz Płonka, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2003