Dla studentów pierwszego roku, którzy nie mogli do niego przystąpić w terminie wyznaczonym dla ich kierunku oraz studentów przeniesionych z innych uczelni


I rok, I i II st.


Film - Prof. Stanisław Ciesielski 1954 - 2020


Z ogromnym żalem informujemy o śmierci Pana prof. dr hab. Stanisława CiesielskiegoW Instytucie Historycznym

Szkolenie zdalne


Dla studentów II roku studiów I stopnia i I roku studiów II stopnia


Informacje o specjalnościach


Uchwała z dnia 23. września br.