Bezpieczeństwo zbiorów w instytucjach nauki i kultury


Ogólnopolska Konferencja Naukowa Oświecenie „nieoświecone”. Tradycja, tożsamość, inność.


05.11.2018

Rekrutacja na semestr letni 2018/2019


31.10.2018

Spotkanie w sprawie programu Erasmus + !!!


Zadanie realizowane w 2018 roku


Uprzejmie informujemy, że od 16 kwietnia 2018 r. w Bibliotece Instytutu Historycznego obowiązują nowe limity wypożyczeń


Dr Jakub Węglorz otrzymał finansowanie projektu „Odtworzenie i analiza preparatów leczniczych zidentyfikowanych na podstawie egodokumentów epoki staropolskiej (XVI-XVIII wiek).”


25.11.2017

Uniwersytet Wrocławski ogłasza konkurs dla Pracodawców do udziału w programie stażowym realizowanym w ramach projektu „DOBRE STAŻE – podniesienie kompetencji zawodowych studentów i studentek UWr poprzez udział w wysokiej jakości programach stażowych”.


Właśnie zakończył się kolejny etap remontu i przebudowy siedziby uniwersyteckich historyków. Remont zachodniego skrzydła Instytutu Historycznego, który mieści się przy ul. Szewskiej 49, pochłonął ponad 5,6 mln złotych.