Uchwała z dnia 23. września br.


Studenci I roku kierunku Historia I stopnia


Studenci I roku kierunku Historia II stopnia


Studenci II roku kierunku Historia I stopnia oraz studenci II roku kierunku Dziedzictwo kultury materialnej


Studenci I roku kierunku Dziedzictwo kultury materialnej


Zapisy w systemie USOS rozpoczną się 1.10.2020 o godz. 12.00Forma zajęć w roku akademickim 2020/2021


Rekrutacja na rok akademicki 2020/2021


Studia II stopnia - TRYB STACJONARNY


Zgromadzenie Elektorów wybrało na stanowisko rektora Uniwersytetu Wrocławskiego Pana prof. dr hab. Przemysława Wiszewskiego Dziekana Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych, pracownika Instytutu Historycznego.


Zapraszamy do udziału w trzeciej już konferencji z cyklu „A jednak kolej!”, która od-będzie się w dn. 16-17 listopada br. w Lubinie.