Zgromadzenie Elektorów wybrało na stanowisko rektora Uniwersytetu Wrocławskiego Pana prof. dr hab. Przemysława Wiszewskiego Dziekana Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych, pracownika Instytutu Historycznego.


Procedura dotyczy wyłącznie studentów ostatnich lat studiów licencjackich i magisterskich w Instytucie Historycznym UWr.


Zapraszamy do udziału w trzeciej już konferencji z cyklu „A jednak kolej!”, która od-będzie się w dn. 16-17 listopada br. w Lubinie.