Forma zajęć w roku akademickim 2020/2021


Rekrutacja na rok akademicki 2020/2021


Studia II stopnia - TRYB STACJONARNY


Informujemy, że od 1 czerwca 2020 r. przywrócona zostanie działalność Biblioteki Instytutu Historycznego w ograniczonym zakresie.


Zgromadzenie Elektorów wybrało na stanowisko rektora Uniwersytetu Wrocławskiego Pana prof. dr hab. Przemysława Wiszewskiego Dziekana Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych, pracownika Instytutu Historycznego.


Procedura dotyczy wyłącznie studentów ostatnich lat studiów licencjackich i magisterskich w Instytucie Historycznym UWr.


Zapraszamy do udziału w trzeciej już konferencji z cyklu „A jednak kolej!”, która od-będzie się w dn. 16-17 listopada br. w Lubinie.