Dobre staże

Szanowni Państwo Studentki i Studenci,
Ze względu na to, że zbliża się termin rozpoczęcia stażu w ramach projektu „Dobre staże, podnoszenie kompetencji zawodowych” kolejny raz bardzo proszę o przesyłanie dokumentacji (cv, formularz zgłoszeniowy, list motywacyjny) pozwalającej Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej zakwalifikować Państwa do jego odbycia.
Termin upływa z dniem 20 lutego 2018 roku.
W załącznikach znajdą Państwo druk formularza, regulamin oraz listę pracodawców zatwierdzoną
przez WKR.
Dokumentację proszę przesyłać na adresy mailowe koordynatora projektu dr Barbary Techmańskiej

Załącznik nr 1 -lista pracodawców

Załącznik nr 2 WNHiP regulamin

 

batech@wp.pl; barbara.techmanska@uwr.edu.pl

Z poważaniem,
Barbara Techmańska