Dr Jakub Węglorz otrzymał finansowanie projektu

 

Dr Jakub Węglorz, pracownik Zakładu Historii Polski i powszechnej od XVI do XVIII w. w Instytucie Historycznym Uniwersytetu Wrocławskiego. Dr Węglorz jest absolwentem Uniwersytet Jagiellońskiego, w 2012 r. w Instytucie Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego obronił rozprawę doktorską nt.: „Problematyka zdrowia i choroby w mentalności społeczeństwa Rzeczpospolitej na podstawie poradników medycznych i pamiętników XVII i XVIII wiecznych” napisaną pod kierunkiem prof. dr hab. Bogdana Roka. W lutym br. Otrzymał finansowanie projektu „Odtworzenie i analiza preparatów leczniczych zidentyfikowanych na podstawie egodokumentów epoki staropolskiej (XVI-XVIII wiek).” w ramach konkursu Sonata Bis 7 ogłoszonego przez Narodowe Centrum Nauki.

Projekt zakłada przeprowadzenie łączonych badań historycznych i laboratoryjnych, których celem będzie odtworzenie leków wykorzystywanych w Rzeczypospolitej w okresie XVI-XVIII wieku, a następnie analiza zawartości związków czynnych oraz podstawowej aktywności biologicznej zrekonstruowanych preparatów. Przedmiotem badań historycznych będą staropolskie pamiętniki, listy, diariusze i prywatne notatki, z których wyselekcjonowane zostaną informacje o stosowanych wówczas lekach. Wzmiankowane terapeutyki zostaną następnie zidentyfikowane i szczegółowo opisane poprzez odwołanie się do nowożytnych druków medycznych (receptariuszy, kompendiów). Tak uzyskane recepty, opracowane i zinterpretowane przez wspólne grono badaczy będą podstawą do szczegółowego odtworzenia dawnych medykamentów. Na podstawie informacji uzyskanych z analizowanych źródeł historycznych grupa farmaceutów i biotechnologów podejmie próbę rekonstrukcji, a następnie analizy laboratoryjnej leków występujących w staropolskich źródłach. Współpraca obydwu grup badaczy w ramach wspólnego zespołu ma zagwarantować poprawność weryfikacji leku i jego recepty, a także uwzględnienie kontekstu historycznego przy jego odtwarzaniu.

Prowadzone badania przyczynią się do lepszego zrozumienia medycyny staropolskiej oraz zgłębienia medycznego podłoża relacji lekarz-pacjent w epoce nowożytnej. Istotnym aspektem projektu jest także możliwość poznania rzeczywistego działania dawnych preparatów leczniczych oraz ich aktywności terapeutycznej, co pozwoli szerzej spojrzeć na stosowane w przeszłości metody leczenia i ich oddziaływanie na pacjenta.

 

Więcej na stronie: http://naukawpolsce.pap.pl/aktualnosci/news%2C28925%2Cleki-sprzed-400-lat-naukowcy-sprawdza-jak-dzialaly.html