Egzamin z Historii Śląska dla I roku st. stacjonarnych

Dotyczy Egzaminu z Historii Śląska, 18 czerwca b.r. (poniedziałek), od godz. 8:00, sala 241 c

Aby podejść do egzaminu z tego przedmiotu studentów I roku obowiązuje wpisanie się na jedną z list egzaminacyjnych. Jest to związane z koniecznością określenia pierwszego terminu tego egzaminu i zobowiązania się każdego studenta do zjawienia się w określonym terminie na egzamin.

Wolne miejsca pozostały na listach egzaminacyjnych do prof. Gabrieli Wąs i doktora Jarosława Szymańskiego. Wszyscy, którzy nie dopełnili jeszcze tej czynności, mogą zgłosić do tych egzaminatorów do końca semestru. Pozostałe listy są już wypełnione i w związku tym zamknięte.

Prof. Gabriela Wąs