„Granty Młodych”

Zadanie realizowane w 2018 roku – „Granty Młodych” 

WNHiP/IH/BM1: Przemiany społeczne i polityczne na ziemiach polskich i na świecie w XIX-XXI w. 

 

WNHiP/IH/BM2: Teksty, Dyskursy, obrazy. Analiza porównawcza w kontekście badań nad historią społeczeństwa i mentalności. 

 

WNHiP/IH/BM3: Społeczne funkcjonowanie religii od średniowiecza po czasy współczesne 

 

WNHiP/IH/BM4: polityka, wspólne wizje, podobne cele. Przemiany funkcjonowania społeczeństw w kontekście spajających je sił. 

 

WNHiP/IH/BM5: Przemoc i porządek. Społeczne i administracyjne zagadnienia historii wojskowości. 

 

WNHiP/IH/BM6: Antropologiczny wymiar historii i refleksja nad historią nauki