Konferencja "Zwykłe i niezwykłe kobiety w historii kultury"

zwykle_i_niezywkle

 

Interdyscyplinarne Studenckie Koło Naukowe Miłośników Historii Kultury oraz Interdyscyplinarne Doktoranckie Koło Naukowe Miłośników Historii Kultury Uniwersytetu Wrocławskiego mają przyjemność zaprosić na konferencję „Zwykłe i niezwykłe – Kobiety w historii kultury”.

Konferencja odbędzie się 5 grudnia 2020 r. (sobota) na platformie internetowej Teams, do której będzie udostępniony link. W zależności od liczby uczestników konferencja będzie miała zasięg lokalny lub krajowy. Językiem konferencji jest polski. Zapraszamy zwłaszcza przedstawicieli nauk humanistycznych i społecznych, a w szczególności studentów i doktorantów. Na każdego uczestnika przewidziane jest 15-minutowe wystąpienie, które zostanie podzielone według paneli tematycznych.

Planowane jest wydanie recenzowanej publikacji pokonferencyjnej, jednakże jest to uzależnione od ilości i jakości nadesłanych tekstów. Na zgłoszenia, zawierające propozycje tematu wystąpienia, abstrakt (do 2000 znaków ze spacjami), oraz tytuł/stopień naukowy i afiliację, czekamy do 15 listopada 2020 r. Program konferencji opublikujemy do tygodnia przed rozpoczęciem wydarzenia. Nie przewidujemy opłaty konferencyjnej. Zgłoszenia prosimy nadsyłać na adres: isknmhk@gmail.com

 

Informacje o zakwalifikowanych abstraktach rozesłane zostaną do 20 listopada 2020 r.

 

Opiekun naukowy: dr hab. Małgorzata Ewa Kowalczyk 

 

Skład Komitetu Organizacyjnego

Szymon M. Polak

Patryk R. Pilch

Paweł Szafrański

Justyna Szablewska

Przemysław Szydło