Ogłoszenie dla studentów I roku

 Szanowni Państwo,w porozumieniu z Centrum Kształcenia na Odległość UWr powstał warsztat adresowany do studentów, z zakresu obsługi platformy E-edu oraz Teams.Kurs jest w pełni zdalny, także każdy studenet I roku, posiadający konto w  domenie uniwersyteckej może z niego korzystać.Link do szkolenia dla studentów: https://e-edu.cko.uni.wroc.pl/course/view.php?id=636