Ogólnopolska Konferencja Naukowa Oświecenie „nieoświecone”. Tradycja, tożsamość, inność.

 

 

Ogólnopolska Konferencja Naukowa Oświecenie „nieoświecone”. Tradycja, tożsamość, inność.
Zapraszamy do udziału w drugiej sesji z cyklu OŚWIECENIE „NIEOŚWIECONE” poświęconej problematyce kultury społeczeństwa staropolskiego widzianej w perspektywie przenikania się zjawisk związanych z kategoriami trwania i zmiany. Podczas naszego spotkania przedmiotem refleksji będą zagadnienia związane z pojęciami: tradycji, tożsamości i inności, w kontekście relacji między oświeceniem, a zjawiskami i postawami, postrzeganymi dawniej lub współcześnie jako „nieoświecone”.
Celem konferencji jest ukazanie swoistości kultury staropolskiej i jej postaci w kontekście jej związku z sytuacją europejską, wpływami europejskiego oświecenia, ale także w ścisłym związku ze starszą złożoną tradycją kulturową, która konstytuowała tożsamość sarmackiego świata przez kilkaset lat istnienia Rzeczypospolitej. Związki tej starszej tradycji z kulturą europejskiego okcydentu nie były w XVIII w. dla człowieka oświecenia oczywiste, podobny dysonans odczuwali Polacy. Gdzie tkwiły źródła inności, które dzieliły obie strony w epoce Woltera? Na czym polegała siła tradycji i tożsamości sarmackiej? Refleksja nad tym problemami będzie stanowić przedmiot planowanej sesji.
Konferencja odbędzie się w Instytucie Historycznym Uniwersytetu Wrocławskiego w dniach 28 – 29 listopada 2018 roku.
Kierownicy Naukowi:
dr hab. Filip Wolański, prof. UWr.
dr hab. Danuta Kowalewska, prof. UMK
dr hab. Agata Roćko, prof. IBL PAN