Prof. dr hab. Przemysław Wiszewski rektorem Uniwersytetu Wrocławskiego !!!

Zgromadzenie Elektorów wybrało na stanowisko rektora Uniwersytetu Wrocławskiego Pana prof. dr hab. Przemysława Wiszewskiego Dziekana Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych, pracownika Instytutu Historycznego.

 

Profesor Przemysław Wiszewski, specjalizuje się w historii średniowiecza i epoki nowożytnej. W swoich badaniach koncentruje się na problematyce tożsamości grup społecznych i form komunikacji w ich strukturach, ze szczególnym uwzględnieniem wartości jako czynnika definiującego i spajającego grupy. Prowadzi badania dotyczące historii regionalnej ze szczególnym uwzględnieniem Śląska. Jest autorem ponad dwustu publikacji naukowych w tym monografii (m.in.: Domus Bolezlai. W poszukiwaniu tradycji dynastycznej Piastów (do około 1138 roku), Wrocław 2008.), prac pod redakcją, artykułów w czasopismach oraz rozdziałów w monografiach zbiorowych. Wypromował sześciu doktorów. Aktywnie uczestniczy w krajowej i międzynarodowej polemice naukowej. Dużo uwagi poświęca pracy popularnonaukowej.

Profesor Przemysław Wiszewski posiada wybitne osiągnięcia organizacyjne. W latach 2008-2012 był zastępcą dyrektora ds. nauki i współpracy z zagranicą Instytutu Historycznego Uniwersytetu Wrocławskiego. Od roku 2012 do 2016 zajmował stanowisko prodziekana ds. nauki i współpracy z zagranicą, następnie w 2016 r. został wybrany dziekanem Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego