Sukces prof. Joanny Dufrat i prof. Piotra Cichorackiego

 

W kategorii „Najlepsze wspomnienia dotyczące historii Polski i Polaków w XX wieku” jury uhonorowało„Dziennik wydarzeń (1939-1944)” pióra Jędrzeja Moraczewskiego, opracowany i opatrzony wstępem przez Joannę Dufrat i Piotra Cichorackiego.

Więcej na stronie internetowej konkursu

Foto © TVP