ZAWIESZENIE ZAJĄĆ W TRYBIE STACJONARNYM I HYBRYDOWYM!

Szanowni Państwo, Drodzy Studenci 

Po przeprowadzeniu monitoringu (zgodnie z zaleceniem zawartym w Okólniku Dziekana z dn. 18.09.2020 r.) sytuacji związanej z organizacją zajęć dydaktycznych i bezpieczeństwem uczestników procesu dydaktycznego w sytuacji epidemicznej Dyrektor Instytutu Historycznego dr hab. prof. UWr Filip Wolański (za zgodą Dziekana WNHiP UWr) podjął decyzję o przejściu na tryb zdalny prowadzenia zajęć począwszy od dnia 19 października 2020 r. do dnia 16 listopada 2020 r. Na decyzję wpływ miały zarówno zgłaszane przez Państwa obawy, wynikające z braku możliwości zachowania reżimu sanitarnego w niewielkich salach, a zwłaszcza w przestrzeniach wspólnych czy pojawienie się przypadków osób, które miały bezpośredni kontakt z zarażonymi (przebywają teraz na kwarantannie).

W obawie o bezpieczeństwo Państwa jak i własne rezygnujemy z zajęć stacjonarnych i hybrydowych z pewnymi wyjątkami. Wyjątek stanowią praktyki śródroczne, zaplanowane wcześniej wizyty studenckie w instytucjach kultury czy zajęcia studentów obcojęzycznych – pod warunkiem, że Państwo wyrażą zgodę na zachowanie formy stacjonarnej. 

Uwaga - W obowiązującym planie zajęć mogą pojawić się korekty począwszy od poniedziałku 19 października br. Bardzo prosimy o sprawdzanie na bieżąco Państwa harmonogramu zajęć.