Zaproszenie na konferencję (22-23.11.2018)

Rozpad imperiów. Kształtowanie powojennego ładu w Europie Środkowo-Wschodniej w latach 1918–1923 

Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Oddział Instytutu Pamięci Narodowej we Wrocławiu mają zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w międzynarodowej konferencji naukowej „Rozpad imperiów. Kształtowanie powojennego ładu w Europie Środkowo-Wschodniej w latach 1918–1923”, która odbędzie się w dniach 22–23 listopada 2018 roku. 

Punktem wyjścia do dyskusji będzie setna rocznica zakończenia I wojny światowej oraz odzyskania przez Polskę niepodległości. Intencją organizatorów jest przede wszystkim zwrócenie uwagi na kształtowanie się wschodniej granicy państwa polskiego i procesy państwowotwórcze narodów formujących się na gruzach Imperium Rosyjskiego oraz Austro-Węgierskiego. 

Konferencja jest otwarta dla wszystkich zainteresowanych. Językami konferencji są: polski, ukraiński, angielski. 

Zapraszamy do zapoznania się z programem konferencji, a także ze stroną internetową: https://upadekimperiow19181923.wordpress.com 

Pytania prosimy kierować drogą elektroniczną na adres: rozpad.imperiow1918.1923@gmail.com Komitet Organizacyjny: Dr hab. Grzegorz Hryciuk, prof. UWr Dr hab. Robert Klementowski, prof. UWr Dr hab. Filip Wolański, prof. UWr Mgr Magdalena Gibiec Mgr Dorota Wiśniewska