Zajęcia warsztatowe dla II roku Historii 2. stopnia i II roku Historii w Przestrzeni Publicznej

Ogłoszenie o naborze na zajęcia warsztatowe:

 

"Autoprezentacja"

Zapraszam studentów II roku studiów 2. stopnia kierunku historia oraz historia w przestrzeni publicznej do udziału w zajęciach warsztatowych „Autoprezentacja” realizowanych w ramach projektu „Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Wrocławskiego 2018-2022” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego (informacja na temat szkolenia do pobrania poniżej).

 

Warsztaty trwające łącznie 20 godzin lekcyjnych, odbędą się w Instytucie Historycznym UWr. w dniach:

  • środa 4 grudnia 2019 r., w godz. 16.00-20.00,
  • czwartek 5 grudnia 2019 r., w godz. 16.00-20.00,
  • środa 11 grudnia 2019 r., w godz. 16.00-20.00,
  • czwartek 12 grudnia 2019 r., w godz. 16.00-20.00.

 

Warunkiem zakwalifikowania do uczestnictwa jest złożenie:

  1. wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego, z potwierdzoną przez Dziekanat średnią arytmetycznej ocen zdobytych w semestrze letnim w roku akademickiego 2018/2019 (formularz do pobrania poniżej),
  2. złożenie oświadczenia o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych (formularz do pobrania poniżej).

 

Dokumenty należy złożyć osobiście u p. mgr Teresy Bednarz w pok. 324 lub przesłać podpisane skany na adres: teresa.bednarz@uwr.edu.pl w nieprzekraczalnym terminie do 28 listopada 2019 r.

 

O zakwalifikowaniu do udziału w szkoleniu zdecyduje terminowość złożenia dokumentów oraz średnia arytmetyczna ocen z semestru letniego. Na warsztaty przewidziany jest limit 12 miejsc. Uczestnicy zajęć warsztatowych otrzymają certyfikaty uczestnictwa.

 

dr hab. Lucyna Harc

Koordynator projektu

 

Załączniki: