Dodatkowy termin testów z języka

Termin dodatkowy testów kwalifikacyjnych

 

Dodatkowy test kwalifikacyjny dla studentów pierwszego roku, którzy nie mogli do niego przystąpić w terminie wyznaczonym dla ich kierunku oraz studentów przeniesionych z innych uczelni odbędzie się w następującym terminie:

 • 15.01.2021

 

Testy odbywają się zdalnie.

 

Testy zostaną otwarte 15.01.2021 o godz. 9.00 a zamknięte 15.01.2021 o godz. 21.00
Studenci powinni skończyć rozwiązywać test najpóźniej 15.01.2021 o godz. 21.00.
Test przeznaczony jest JEDYNIE dla OKREŚLONEJ grupy studentów. 

Do testu MOGĄ przystąpić:

 • studenci przeniesieni z innych uczelni;
 • studenci ze starszych lat, którzy nie rozpoczęli nauki (nie są zapisani do grup i nie zdawali egzaminu) a chcieliby rozpocząć naukę języka obcego;
 • studenci, którzy nie podeszli (przeoczyli termin) do testu wraz ze swoim rokiem
  i kierunkiem w wyznaczonym dla nich terminie w listopadzie i grudniu 2020;
 • studenci, których test kwalifikacyjny stracił ważność.

Do testu NIE MOGĄ przystąpić:

 • studenci, którzy już go pisali a test jest nadal ważny (test traci ważność po 3 semestrach);
 • studenci, którzy rozpoczęli już naukę w grupach. 

Jeśli student przystąpi do testu drugi raz, to wynik drugiego testu zostanie anulowany. 

 

 • Student rozwiązuje i przesyła test online, bez konieczności uprzedniej rejestracji
  i zapisów.
 • Student otwiera test korzystając z podanego linku – linki są umieszczone na stronie SPNJO i pozostają aktywne jedynie w godzinach otwarcia testu:
  https://spnjo.uni.wroc.pl/pl/strony/93-harmonogram-zapis%C3%B3w-na-testy#linki
 • Test trwa 100 minut i składa się ze 120 zadań. Student ma jedno podejście do testu.
 • Student ma obowiązek wypełnić test samodzielnie.
 • Po napisaniu testu kwalifikacyjnego studenci zostaną przydzieleni do grup na odpowiednim poziomie. Listy studentów i wykaz grup dla kierunków, które zgodnie
  z programem rozpoczynają lektorat w drugim semestrze ukażą się na stronie SPNJO
  w kafelku WYKAZ GRUP przed rozpoczęciem zajęć w semestrze letnim w roku akademickim 2020/2021.