Godziny otwarcia Biblioteki IH od 1 czerwca 2020 r.

Szanowni Czytelnicy!

 

Informujemy, że od 1 czerwca 2020 r. przywrócona zostanie działalność Biblioteki Instytutu Historycznego w ograniczonym zakresie. Uruchomione zostaną usługi zwracania i wypoży­cza­nia książek. Do czasu rozwiązania problemu technicznego (awaria drukarek do wydruku rewersów) zamawianie książek umożliwiamy za pośrednictwem poczty mailowej (biblioteka.historia@uwr.edu.pl) – w tytule prosimy pisać „Rewers”. Na adres biblioteki prosimy wysłać dane: autor, tytuł, liczbę inwentarza łamaną przez sygnaturę, np. 119230/16 – wyłącznie z katalogu komputerowego. Podkreślamy, że zamówienia będą do odbioru dopiero następnego dnia. Nie będą realizowane zamówienia na książki spoza katalogu kompute­ro­wego.

 

Godziny otwarcia wypożyczalni:

 

poniedziałek – czwartek 10.00-15.00

piątek 10.00-13.00

 

Od poniedziałku do czwartku w godz. 12.00 – 12.30 przerwa (w tym czasie przeprowa­dzane będą zabiegi dezynfekacyjne i prace porządkowe ze zwracanym księgozbiorem, poddanym kwarantannie).

 

Czytelnia pozostanie zamknięta.

 

Ze względu na trwające zagrożenie zarażeniem wirusem COVID-19 dla bezpieczeństwa użytkowników i pracowników prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności i przestrzegania następujących zasad, zgodnych z Wytycznymi dla funkcjonowania bibliotek w trakcie epidemii COVID-19 w Polsce, opublikowanymi przez Ministerstwo Rozwoju w porozumieniu z Głównym Inspektoratem Sanitarnym:

 

1. zwroty książek będą przyjmowane w wypożyczalni, p. 123;

2. przy drzwiach wejściowych nr 118 i 123 zamontowano pojemniki z płynem dezynfekującym, którym należy zdezynfekować ręce;

3. użytkownicy zobowiązani są do noszenia maseczek i rękawiczek ochronnych;

4. przy stanowisku obsługi czytelnika może przebywać tylko jeden użytkownik, kolejni powinni ustawić się w kolejce w odstępie co najmniej 2 metrów (odstępy są zaznaczone na podłodze);

5. książki zamówione drogą elektroniczną, zgodnie z limitami ustalonymi w Regulaminie Biblioteki IH będzie można wypożyczyć na następny dzień po złożeniu zamówienia; przed przyjściem do Biblioteki należy upewnić się za pośrednictwem poczty elektronicznej (biblioteka.historia@uwr.edu.pl), czy zamówione książki są już przygotowane do odbioru;

6.zwrócone książki, zostaną poddane siedmiodniowej kwarantannie ( w katalogu komputerowym będą oznaczone „w kwarantannie”), ponowne wypożyczenie będzie możliwe dopiero po siedmiu dniach;

7. katalog kartkowy, a także przestrzeń biblioteki oznaczona znakami na podłogach będzie niedostępna dla użytkowników;

8. w dalszym ciągu będzie możliwe zamawianie skanów drogą elektroniczną (jednorazowo jedna osoba do 20 stron);

9. zaświadczenia o potwierdzeniu rozliczenia z Biblioteką i zamknięciu konta będą wydawane na zasadach wprowadzonych 6 maja br., za pośrednictwem poczty elektronicznej – potwierdzenie w formie skanu zostanie wysłane do użytkownika i dziekanatu WNHiP najpóźniej w drugim dniu po zwrocie książek.