Wyjazd studyjny "Grand Tour - Katowice, Kraków, Warszawa"

Wyjazd studyjny dla II roku Historii 1. stopnia

20.01.2020

Ogłoszenie o naborze na wyjazd studyjny:

"Grand Tour – Katowice, Kraków, Warszawa"

 

Zapraszamy studentów II roku studiów 1. stopnia na kierunku Historia do udziału w wyjeździe studyjnym do Katowic, Krakowa i Warszawy realizowanym w ramach projektu „Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Wrocławskiego 2018-2022” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Wyjazd studyjny do Katowic, Krakowa i Warszawy trwający łącznie 6 dni odbędzie się w dniach 20-25 kwietnia 2020 r.

 

W programie wyjazdu przewidziano wizyty w następujących miastach:

 

20-21.04 Katowice (w programie m. in. zwiedzanie Muzeum Śląskiego, Muzeum Powstań Śląskich, Archiwum Państwowego)

22-23.04 Kraków (w programie m. in. zwiedzanie Starego Miasta i Kazimierza, wizyta na Wawelu i w Bibliotece Jagiellońskiej)

24-25.04 Warszawa (w programie m. in. odwiedziny w Muzeum Powstania Warszawskiego, w Archiwum Głównym Akt Dawnych, na Zamku Królewskim i w Filmotece Narodowej)

 

Warunkiem zakwalifikowania do uczestnictwa jest złożenie:

  1. wypełnionej i podpisanej deklaracji uczestnictwa w projekcie wraz z formularzem, z potwierdzoną przez Dziekanat średnią arytmetyczną ocen zdobytych w semestrze letnim w roku akademickiego 2018/2019 (formularz do pobrania poniżej),
  2. złożenie oświadczenia o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych (formularz do pobrania poniżej).

 

Wszystkich studentów, którzy złożyli deklarację uczestnictwa w wyjeździe studyjnym Grand Tour: Katowice, Kraków, Warszawa zapraszamy na podpisanie porozumienia na wyjazd. Porozumienie należy podpisać u p. Teresy Bednarz (pokój 324) w dniach 26-28.02.2020 r. Podpisanie porozumienia jest warunkiem koniecznym uczestnictwa w projekcie.

 

Uczestnicy zobowiązani są we własnym zakresie do zapewnienia na czas wyjazd ubezpieczenia OC i NNW.

 

O zakwalifikowaniu do udziału w wyjeździe studyjnym zdecyduje terminowość złożenia dokumentów oraz średnia arytmetyczna ocen z semestru letniego.

 

Koordynatorzy: 

dr Aleksandra Ziober

dr Wojciech Pietruszka

dr Wawrzyniec Kowalski

 

PLIKI DO POBRANIA: