Ogłoszenie o naborze na wyjazdowe zajęcia "Historia w przestrzeni publicznej"

Ogłoszenie o naborze na wyjazdowe zajęcia "Historia w przestrzeni publicznej"

 

 

 "Historia w miejscu pamięci (Piaśnica, Sztutowo) i w przestrzeni miasta (Gdańsk, Gdynia)"

Zapraszam studentów II roku studiów 1. I 2. stopnia kierunku historia oraz II roku studiów historia w przestrzeni publicznej do udziału w wyjazdowych zajęciach „Historia w przestrzeni publicznej” realizowanych w ramach projektu „Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Wrocławskiego 2018-2022” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego (informacja na temat zajęć do pobrania poniżej).

 

Warsztaty trwające łącznie 8 dni i odbędą się w terminie 12-19 października 2019 r.

 

Warunkiem zakwalifikowania do uczestnictwa jest złożenie:

  1. wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego, z potwierdzoną przez Dziekanat średnią arytmetycznej ocen zdobytych w semestrze letnim w roku akademickiego 2018/2019 (formularz do pobrania poniżej),
  2. złożenie oświadczenia o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych (formularz do pobrania poniżej).

 

Dokumenty należy złożyć osobiście u p. mgr Teresy Bednarz w pok. 324 lub przesłać podpisane skany na adres: teresa.bednarz@uwr.edu.pl w nieprzekraczalnym terminie do 3 października 2019 r.

 

O zakwalifikowaniu do udziału w zajęciach wyjazdowych zdecyduje terminowość złożenia dokumentów oraz średnia arytmetyczna ocen z semestru letniego. Na wyjazd przewidziany jest limit 12 miejsc. Uczestnicy zajęć wyjazdowych otrzymają certyfikaty uczestnictwa.

 

dr hab. Lucyna Harc

Koordynator projektu

 

Załączniki: