Komunikat dla studentów

1.

STUDENCI STUDIÓW NIESTACJONARNYCH

SZANOWNI PAŃSTWO,

W SEMESTRZE ZIMOWYM 2020/2021 WSZYSTKIE ZAJĘCIA PROWADZONE BĘDĄ ZDALNIE Z WYJĄTKIEM PRAKTYKI ŚRÓDROCZNEJ Z HISTORII ORAZ DYDAKTYKI HISTORII NA II ROKU HISTORII I STOPNIA STUDIÓW ORAZ PRAKTYKI ŚRÓDROCZNEJ Z HISTORII NA STUDIACH MAGISTERSKICH.

 

2.

STUDENCI STUDIÓW STACJONARNYCH

SZANOWNI PAŃSTWO,

W ŚRODĘ 16 IX 2020 NA STRONIE INSTYTUTU ZAMIESZCZONY ZOSTANIE WYKAZ PRZEDMIOTÓW I PROWADZĄCYCH ZAJĘCIA W SEMESTRZE ZIMOWYM 2020/2021 ORAZ INFORMACJA O FORMIE PRZEPROWADZANIA ZAJĘĆ.