LEKTORAT JĘZYKA NOWOŻYTNEGO - POZIOM B2+

Studia  II stopnia   TRYB  STACJONARNY

LEKTORAT JĘZYKA NOWOŻYTNEGO - POZIOM B2+

Studenci WNHiP zgodnie z programem studiów uczęszczają na lektorat na poziomie B2+ w semestrze 2 lub 3. Studenci  zostaną poinformowani o zapisach w późniejszym terminie.

Student dokonuje wyboru języka nowożytnego w ramach możliwości organizacyjnych Studium.

Studenci  studiów stacjonarnych II stopnia nie przystępują do testu kwalifikacyjnego z języka obcego .

Grupy na poziomie B2+ zostaną utworzone na podstawie zapisów na wybrany język.

 

Studenci, którzy wybiorą jeden z języków romańskich lub j. rosyjski i chcieliby uczęszczać na lektorat w pierwszym semestrze proszeni są o skontaktowanie się z kierownikami zespołów.

Studenci proszeni są o zapoznanie się z informacjami na stronach:

http://spnjo.uni.wroc.pl/pl/strony/67

http://spnjo.uni.wroc.pl/pl/strony/72-stacj-2-stopnia-zasady

Studenci studiów stacjonarnych  drugiego stopnia, którzy przedłożą międzynarodowy certyfikat językowy lub inny dokument potwierdzający kompetencje językowe  na poziomie C1 lub C2 honorowany przez Studium nie muszą uczęszczać na lektoraty w Studium.

 

http://spnjo.uni.wroc.pl/pl/strony/83

 

Studenci proszeni są o zgłoszenie się z oryginałem certyfikatu w godzinach konsultacji do kierowników zespołów językowych przed terminem zapisów na lektorat na danym kierunku w celu przepisania oceny.