Odszedł Pan Profesor Stanisław Ciesielski

profCiesielski

Z ogromnym żalem informujemy o śmierci Pana prof. dr hab. Stanisława Ciesielskiego. Pan Profesor był wybitnym badaczem historii najnowszej, specjalizował się w historii myśli politycznej i przymusowych przesiedleń, Kierownikiem Zakładu Historii Europy Wschodniej. Ponieśliśmy jako wspólnota akademicka wielką i niepowetowaną stratę.

Prof. Stanisław Ciesielski. Od 1974 roku był związany z Uniwersytetem Wrocławskim i Instytutem Historycznym, najpierw jako student, a od maja 1978 r. jako pracownik. W 1997 r. otrzymał tytuł profesora nauk humanistycznych (prof. UWr. był od 1994 r.). Jego zainteresowania naukowe w pierwszym okresie badań obejmowały myśl polityczną środowisk lewicowych w Polsce, na przełomie lat 80. i 90. XX w. skupił się z kolei na polityce narodowościowej Związku Radzieckiego oraz systemie represji z tym związanym. Jego dorobek obejmuje 243 prace historyczne, w tym 16 autorskich monografii. Szczególnie cenna w tym dorobku jest trylogia, wydana w latach 2013-2015, poświęcona historii terroru w Związku Radzieckim: Wróg jest wszędzie. Stalinowska polityka represyjna w latach 1928–1941; Polityka represyjna w ZSSR w latach II wojny światowej; Terror na co dzień. Polityka represyjna ZSRR 1945-1953, która stanowi podsumowanie badań podjętych z początkiem lat 90. XX w. Jako wykładowca i opiekun naukowy był wymagający, jednak jego opieka gwarantowała wysoki poziom wykonywanych prac. Nagła śmierć Prof. Stanisława Ciesielskiego przerwała rozpoczęte, kolejne projekty badawcze, jednak to co juz pozostawił za sobą lokuje go w gronie wybitnych polskich historyków, a jego wkład do historiografii jeszcze długo będzie widoczny.