Ogłoszenie o naborze na wyjazd studyjny:

Wyjazd studyjny dla II roku Historii 2. stopnia

 

Ogłoszenie o naborze na wyjazd studyjny:

"Śladami historii po Warszawie i Gdańsku"

Zapraszamy studentów II roku studiów 2. stopnia na kierunku Historia i Historia w przestrzeni publicznej do udziału w wyjeździe studyjnym do Warszawy i Gdańska realizowanym w ramach projektu „Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Wrocławskiego 2018-2022” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wyjazd studyjny do Warszawy i Gdańska trwający łącznie 4 dni odbędzie się w dniach 24-27 marca 2020 r.

Warunkiem zakwalifikowania do uczestnictwa jest złożenie:

  1. wypełnionej i podpisanej deklaracji uczestnictwa w projekcie, z potwierdzoną przez Dziekanat średnią arytmetycznej ocen zdobytych w semestrze letnim w roku akademickiego 2018/2019 (formularz do pobrania poniżej),
  2. złożenie oświadczenia o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych (formularz do pobrania poniżej).

Dokumenty należy złożyć osobiście u p. mgr Teresy Bednarz w pok. 324 lub przesłać podpisane skany na adres: teresa.bednarz@uwr.edu.pl w terminie do dnia 2 marca 2020 r.

O zakwalifikowaniu do udziału w wyjeździe studyjnym zdecyduje terminowość złożenia dokumentów oraz średnia arytmetyczna ocen z semestru letniego.

 

dr Małgorzata Kowalczyk

dr Barbara Techmańska

dr Krzysztof Siwek

Koordynatorzy projektu

PLIKI DO POBRANIA: