Ogłoszenie o naborze na zajęcia:

WYJAZDY STUDYJNE KŁODZKO-POZNAŃ-WARSZAWA

INFORMACJA DLA KANDYDATÓW

Zapraszamy na wyjazd studyjny studentów II roku kierunku militarioznawstwo:

 

Termin: 19-20.03.2020 (Poznań), 23-24.03.2020 (Kłodzko) oraz 26-27.03.2020 (Warszawa) (łącznie 6 dni)

Opiekun: drJakub Węglorz

Limit miejsc: 15

Warunki: uczestnikom zapewnia się nocleg oraz dietę na wyżywienie. Organizator pokrywa całość kosztów związanych z transportem i wstępem do instytucji kultury

Wymagania: uczestnicy zobowiązani są dostarczyć wypełniony i podpisany formularz zgłoszeniowy (z potwierdzoną przez Dziekanat średnią arytmetycznej ocen zdobytych w semestrze letnim w roku akademickiego 2018/2019) oraz podpisane oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych. Uczestnicy zobowiązani są we własnym zakresie do zapewnienia na czas wyjazd ubezpieczenia OC i NNW.

W programie m.in.: zwiedzanie poznańskiego Muzeum Broni Pancernej i Muzeum Uzbrojenia, Muzeum Martyrologii Wielkopolan Fort VII, zwiedzanie twierdz Srebrna Góra i Kłodzko (oprowadzanie z przewodnikiem oraz wykłady na temat historii obiektów i ich wykorzystania muzealnego), zwiedzanie Muzeum Powstania Warszawskiego, Muzeum Wojska Polskiego i Muzeum Więzienne Pawiak. W ramach wyjazdu zorganizowane będą też wykłady ekspertów z zakresu muzealnictwa i historii oraz warsztaty i dyskusje dla uczestników.  

OSOBY ZAINTERESOWANE WYJAZDEM PROSZONE SĄ:

1. O WYPEŁNIENIE I ZŁORZENIE FORMULARZA ZGŁOSZENIA ORAZ OŚWIADCZENIA O ZGODZIE NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH (do pobrania na stronie Instytutu Historycznego  UWr. lub u mgr T. Bednarz, pokój 324) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28 stycznia 2020 r.

SPOTKANIE ORGANIZACYJNA: odbędzie się 29 stycznia 2020 o godzinie 12:00 w sali 240 w Instytucie Historycznym UWr

PLIKI DO POBRANIA: