Warsztaty dziennikarskie dla studentów Militarioznawstwa

Ogłoszenie o naborze na zajęcia warsztatowe:

 

Warsztaty dziennikarskie na kier. Militarioznawstwo WNHiP

 

Temat: Wprowadzenie do edytorstwa prasowego w zakresie popularyzacji wiedzy o historii wojskowości.

 

Zapraszam studentów studiów 1. stopnia kierunku Militarioznawstwo do udziału w "Warsztatach dziennikarskich” realizowanych w ramach projektu „Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Wrocławskiego 2018-2022” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego (program szkolenia do pobrania poniżej).

 

Warsztaty odbędą się w dniach 28-30 listopada 2019 r. w Instytucie Historycznym UWr. i będą trwały 18 godzin lekcyjnych (po 6 godzin przez 3 kolejne dni, od 8.00 do 13.00).

 

Warunkiem zakwalifikowania do uczestnictwa jest złożenie:

  1. wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego, z potwierdzoną przez Dziekanat średnią arytmetycznej ocen zdobytych w semestrze letnim w roku akademickiego 2018/2019 (formularz do pobrania poniżej),
  2. złożenie oświadczenia o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych (formularz do pobrania poniżej).

Dokumenty należy złożyć osobiście u p. mgr Teresy Bednarz w pok. 324 lub przesłać podpisane skany na adres: teresa.bednarz@uwr.edu.pl w nieprzekraczalnym terminie do 22 listopada 2019 r.

 

O zakwalifikowaniu do udziału w szkoleniu zdecyduje terminowość złożenia dokumentów oraz średnia arytmetyczna ocen z semestru letniego. Uczestnicy zajęć warsztatowych otrzymają certyfikaty uczestnictwa.

 

dr hab Lucyna Harc

Koordynator projektu

Załączniki: