Zasady działania Biblioteki Instytutu Historycznego im. Profesora Adama Galosa w roku akademickim 2020/2021

Zasady działania Biblioteki Instytutu Historycznego im. Profesora Adama Galosa  

          w roku akademickim 2020/2021 – zgodnie z Zarządzeniem nr 116/2020  

Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 3 września 2020 r.  

i wytycznymi Głównego Inspektoratu Sanitarnego 

 

 

Planowane jest otwarcie czytelni i wypożyczalni BIH. W obu agendach biblioteki będą realizowane wyłącznie zamówienia online. 

 

Zgodnie z zasadą zachowania bezpiecznego dystansu społecznego między osobami, wynoszącego 1,5 m, w czytelni zostanie przygotowanych 6 stanowisk. Użytkowników czytelni będzie obowiązywać nakaz noszenia maseczek i rękawiczek ochronnych. Do użytku czytelników zostanie oddany jeden komputer przeznaczony wyłącznie do zamówień z katalogu komputerowego.  

 

Zwroty książek będą przyjmowane przy stanowisku dyżurnego bibliotekarza, przy którym będzie mógł przebywać tylko jeden użytkownik. Znaki przyklejone na podłodze  informują o odległościach, jakie muszą zostać zachowane między użytkownikami. Użytkow­nik bezwzględnie musi nosić maseczkę ochronną i zdezynfekować ręce (przy wejściach do biblioteki są zamontowane dozowniki z płynem odkażającym), wskazane jest zakładanie rękawiczek ochronnych. Przy wydawaniu książek nie będzie wymagany podpis czytelnika na rewersie. Po zwrocie przez użytkownika książka zostanie odłożona na kwarantannę trwającą siedem dni. Wypożyczanie będzie się odbywało z zachowaniem zasad bez­pieczeń­stwa. Stanowisko bibliotekarza jest osłonięte szybą z pleksiglasu, dyżurny bibliotekarz obsługuje użytkow­ni­ków w maseczce lub przyłbicy i w rękawiczkach ochronnych.  

 

Od 1 października 2020 r, planujemy otwarcie biblioteki zgodnie z harmonogramem obowiązującym w roku akademickim: otwarcie 6 dni w tygodniu – od poniedziałku do środy w godzinach 9.00-18.00, czwartek i piątek 9.00-15.00 oraz w soboty 9.00-14.00.  

 

Na początku roku akademickiego 2020/2021 studenci studiów stacjonarnych i nie­stacjo­narnych pierwszego stopnia wezmą udział w obowiązkowym szkoleniu z przyspo­sobienia biblio­tecznego w formule testu kwalifikacyjnego zamieszczonego na Plat­formie e-learningowej Uniwersytetu Wrocławskiego. Test będzie poprzedzony prezentacją online ze szczególnym uwzględnieniem procedury zakładania konta bibliotecz­nego, umiejętności korzystania z kata­logu online oraz zasadami korzystania ze zbiorów Biblioteki Instytutu Historycznego. Wynik testu będzie podstawą wpisania zaliczenia do systemu USOS. 

 

Kontakt z BIH – e-mail biblioteka.historia@uwr.edu.pl 

                            nr tel.  071 375 29 81; 071 375 21 23;  071 375 25 50 

 

Ze względu na trwające zagrożenie zarażeniem wirusem COVID-19 dla bezpieczeństwa użytkowników i pracowników będziemy prosić prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności i przestrzegania następujących zasad:

 

  1. przy drzwiach wejściowych do biblioteki zamontowano pojemniki z płynem dezynfekującym, którym należy zdezynfekować ręce;

2.   użytkownicy zobowiązani są do noszenia maseczek, wskazane rękawiczki ochronne, dla użytkowników chcących korzystać z czytelni rękawiczki ochronne           obowiązkowe;

3.   przy stanowisku obsługi czytelnika może przebywać tylko jeden użytkownik, kolejni powinni ustawić się w kolejce w odstępie co najmniej 1,5 metra (odstępy są zaznaczone na podłodze);

  1. książki zamówione drogą elektroniczną, zgodnie z limitami ustalonymi w Regulaminie Biblioteki IH będzie można wypożyczyć po godzinie od złożenia zamówienia. Zamówienia złożone po godz. 15.00 będą realizowane następnego dnia i gotowe do odbioru od godz. 10.00;
  2. zwrócone książki zostaną poddane siedmiodniowej kwarantannie ( w katalogu komputerowym będą oznaczone „w kwarantannie”), ponowne wypożyczenie będzie możliwe dopiero po siedmiu dniach;
  3. w dalszym ciągu będzie możliwe zamawianie kopii cyfrowych fragmentów publikacji z księgozbioru BIH – drogą elektroniczną na adres biblioteka.historia@uwr.edu.pl  z podaniem dokładnych danych dzieła (autor, tytuł, sygnatura, zakres stron), z którego ma zostać wykonana kopia. Użytkownik może zamówić dziennie jedną kopię o objętości do 20 stron;

      7. katalog kartkowy, a także przestrzeń biblioteki oznaczona znakami na podłogach będzie niedostępna dla użytkowników.