Zmiana regulaminu Biblioteki IH UWr

 

Uprzejmie informujemy, że od 16 kwietnia 2018 r. w Bibliotece Instytutu Historycznego obowiązują nowe limity wypożyczeń (Aneks do Regulaminu Biblioteki Instytutu Historycznego z 4 kwietnia 2018 r.):

 

Biblioteka Instytutu Historycznego wypożycza:

 

1)  studentom studiów stacjonarnych i niestacjonarnych zaocznych i wieczorowych Instytutu Historycznego – 10 woluminów na 30 dni z obowiązkiem rozliczenia się do końca roku akademickiego,

2)  studentom Instytutu Historycznego ze stwierdzoną niepełnosprawnością – 10 woluminów na 60 dni z obowiązkiem rozliczenia się do końca roku akademickiego,

2.1) studentom Instytutu Historycznego ze stwierdzoną niepełnosprawnością wypożycza się na 15 dni materiały biblioteczne udostępniane na miejscu (płyty CD, DVD, leksykony, encyklopedie, dzieła z księgozbioru czytelni – jednorazowo 2 woluminy lub 2 płyty) z obowiązkiem rozliczenia się do końca roku akademickiego,

3)  doktorantom Studium Doktoranckiego w Instytucie Historycznym – 20 woluminów na 60 dni z obowiązkiem rozliczenia się do końca roku akademickiego,

4)  słuchaczom studiów podyplomowych Instytutu Historycznego – 10 woluminów na 30 dni z obowiązkiem rozliczenia się do końca roku akademickiego,

5)  pracownikom będącym nauczycielami akademickimi Instytutu Historycznego – 50 woluminów na 360 dni z obowiązkiem rozliczenia się do końca roku akademickiego,

6)  pracownikom niebędącym nauczycielami akademickimi Instytutu Historycznego – 20 woluminów na 180 dni z obowiązkiem rozliczenia się do końca roku akademickiego,

7)  pracownikom emerytowanym Instytutu Historycznego – 20 woluminów na 180 dni z obowiązkiem rozliczenia się do końca roku akademickiego.