Konferencje 2019

 

Instytut Historyczny przekazuje informację o konferencjach planowanych w roku 2019.

 

 

I.

1. Temat konferencji: Kobieta jako ofiara i sprawczyni w sprawach kryminalnych w Europie Środkowej w XVI-XVIII w.

2. Organizator: Instytut Historyczny UWr.

3. Dane kierownika naukowego imprezy: dr hab. Paweł Klint, dr Jakub Węglorz i dr Daniel Wojtucki, pawel.klint@uwr.edu.pl

4. Liczba uczestników: 20 (10)

5. Termin, czas trwania: 21-22 listopada 2019r., 2 dni

6. Miejsce obrad i język, w którym będą się odbywały: Wrocław (Instytut Historyczny UWr), j. polski, czeski i angielski

7. Zasięg imprezy: międzynarodowy

 

II.

1. Temat konferencji: Wojsko i społeczeństwo we Wrocławiu na przestrzeni dziejów

2. Organizator: Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocławskie Stowarzyszenie Fortyfikacyjne

3. Dane kierownika naukowego imprezy (tytuł naukowy, imię i nazwisko, telefon, faks, e-mail): dr Jacek Jędrysiak, e-mail: jacek.jedrysiak@uwr.edu.pl

4. Liczba uczestników (w tym gości zagranicznych): 15 (0)

5. Termin, czas trwania: 6 grudnia 2019 r., 1 dzień

6. Miejsce obrad i język, w którym będą się odbywały: Wrocław (Instytut Historyczny UWr), j. polski

7. Zasięg imprezy: ogólnopolski

 

III.

1. Temat konferencji: 2nd International Conference Studying Public History – Methods, Difficulties, Perspectives

2. Organizator: Instytut Historyczny UWr, współorganizator: Centrum Historii Zajezdnia, International Federation for Public History

3. Dane kierownika naukowego imprezy (tytuł naukowy, imię i nazwisko, telefon, faks, e-mail): dr hab. Joanna Wojdon, prof. UWr.; joanna.wojdon@uwr.edu.pl;

4. Liczba uczestników (w tym gości zagranicznych): 30 (20)

5. Termin, czas trwania: 1-5 lipca 2019 r., 4 dni

6. Miejsce obrad i język, w którym będą się odbywały: Wrocław (Instytut Historyczny UWr, Centrum Historii Zajezdnia), j. angielski

7. Zasięg imprezy: międzynarodowy

 

IV.

1. Temat konferencji: PUBLIC in public and applied history.

2. Organizator (współorganizator). Jean Monnet Network of Applied European Contemporary History, koordynowana przez Uniwersytet w Jenie; Instytut Historyczny UWr,

3. Dane kierownika naukowego imprezy (tytuł naukowy, imię i nazwisko, telefon, faks, e-mail): dr hab. Joanna Wojdon, prof. UWr., joanna.wojdon@uwr.edu.pl

4. Liczba uczestników (w tym gości zagranicznych): 20 (15)

5. Termin, czas trwania: 6-8 marca 2019 r., 3 dni

6. Miejsce obrad i język, w którym będą się odbywały: Wrocław (Instytut Historyczny, Centrum Historii Zajezdnia), j. angielski

7. Zasięg imprezy (uczelniany, środowiskowy, regionalny, ogólnopolski, międzynarodowy): międzynarodowy

 

V.

1. Temat konferencji: Doroczna konferencja Komitetu Badań nad Migracjami PAN. Temat na 2019: Migracje w przestrzeni publicznej.

2. Organizator (współorganizator): Instytut Historyczny UWr, Komitet Badań nad Migracjami PAN, Centrum Historii Zajezdnia, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

3. Dane kierownika naukowego imprezy (tytuł naukowy, imię i nazwisko, telefon, faks, e-mail): dr hab. Joanna Wojdon, prof. UWr., joanna.wojdon@uwr.edu.pl

4. Liczba uczestników (w tym gości zagranicznych): 120 (20)

5. Termin, czas trwania: 9-10 września 2019 r., 2 dni

6. Miejsce obrad i język, w którym będą się odbywały: Wrocław (Instytut Historyczny UWr, Centrum Historii Zajezdnia), j. polski

7. Zasięg imprezy (uczelniany, środowiskowy, regionalny, ogólnopolski, międzynarodowy): ogólnopolski

 

VI.

1. Temat konferencji: „Gospodarka i społeczeństwo a edukacja na ziemiach polskich na przestrzeni wieków”

2. Organizatora (współorganizatora): Instytut Historyczny UWr we współpracy z Katedrą Historii Gospodarczej i Filozofii Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu i Instytutem Pamięci Narodowej Oddział we Wrocławiu

3. Dane kierownika naukowego imprezy (tytuł naukowy, imię i nazwisko, telefon, faks, e-mail): dr hab. Tomasz Głowiński profesor UWr, tomasz.glowinski@uwr.eud.pl

4. Liczba uczestników (w tym gości zagranicznych): 67 (3)

5. Termin, czas trwania: 17-19 maja 2018 r., 3 dni

6. Miejsce obrad i język, w którym będą się odbywały: Pensjonat Villa Sobótka, ul. Wrocławska 50, 55-050 Strzegomiany; j. polski

7. Zasięg imprezy (uczelniany, środowiskowy, regionalny, ogólnopolski, międzynarodowy): ogólnopolski

 

VII.

1. Temat konferencji: Zdrowie, choroba i lecznictwo jako pole badań nad przeszłością (IV) –

społeczne i indywidualne postrzeganie choroby i chorego.

2. Organizatorzy: dr Jakub Węglorz (IH UWr); dr Katrzyna Pękacka-Falskowska (Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu); dr Danuta Raj (Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu)

3. Dane kierownika naukowego imprezy (tytuł naukowy, imię i nazwisko, telefon, faks, e-mail): dr nauk historycznych, Jakub Węglorz, jakub.weglorz@uwr.edu.pl

4. Liczba uczestników (w tym gości zagranicznych): 20 osób

5. Termin, czas trwania: listopad 2019 r., 2 dni

6. Miejsce obrad i język, w którym będą się odbywały: Wrocław (Instytut Historyczny UWr); j. polski

7. Zasięg imprezy: ogólnopolski

 

VIII.

1. Temat konferencji: Kasata klasztorów w Królestwie Polskim w 1819 r. i jej znaczenie dla dziejów gospodarczych i społecznych oraz kultury narodowej

2. Organizator: Wrocławskie Towarzystwo Miłośników Historii, Oddział Polskiego Towarzystwa Historycznego, współorganizator: Instytut Historyczny UWr

3. Dane kierownika naukowego imprezy (tytuł naukowy, imię i nazwisko, telefon, faks, e-mail): prof. zw. dr hab. Marek Derwich, e-mail: marek.derwich@uwr.edu.pl

4. Liczba uczestników (w tym gości zagranicznych): 48 (12)

5. Termin, czas trwania: 18-21 październik 2019 r., 4 dni

6. Miejsce obrad i język, w którym będą się odbywały: Rytwiany; j. polski, angielski

7. Zasięg imprezy (uczelniany, środowiskowy, regionalny, ogólnopolski, międzynarodowy):

międzynarodowy

 

IX.

1. Temat konferencji: A jednak Kolej! Historyczne i współczesne uwarunkowania rozwoju transportu

2. Organizator: Instytut Historyczny UWr, Instytut Pamięci Narodowej Oddział we Wrocławiu, Muzeum Historyczne w Lubinie

3. Dane kierownika naukowego imprezy: dr hab. Tomasz Przerwa prof. UWr, mail: tomasz.przerwa@uwr.edu.pl

4. Liczba uczestników: 15 (0)

5. Termin, czas trwania: czerwiec 2019 r.; 2 dni

6. Miejsce obrad: Lubin; j. polski

7. Zasięg imprezy: ogólnopolski

 

X.

1. Temat konferencji: Twierdza kłodzka i militarne dzieje regionu kłodzkiego

2. Organizator: Instytut Historyczny UWr, Twierdza Kłodzko

3. Dane kierownika naukowego imprezy: dr hab. Tomasz Przerwa prof. UWr, mail: tomasz.przerwa@uwr.edu.pl

4. Liczba uczestników: 15 (0)

6. Termin, czas trwania: 22-23 październik 2019 r.; 2 dni

7. Miejsce obrad: Kłodzko; j. polski

8. Zasięg imprezy: regionalny

 

XI.

1. Tytuł: „100-lecie polskiej służby więziennej”.

2. Organizator: Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego; Służba Więzienna.

3. Dane kierownika naukowego imprezy (tytuł naukowy, imię i nazwisko, telefon, faks, e-mail): prof. zw. dr hab. Grzegorz Strauchold, grzegorz.strauchold@uwr.edu.pl; dr hab. Joanna Nowosielska-Sobel prof. nadzw. UWr, joanna.nowosielska-sobel@uwr.edu.pl; dr Bartłomiej Perlak

4. Liczba uczestników: ok. 25

5. Termin, czas trwania: 25-26 kwietnia 2019 r.; 2 dni

6. Miejsce i język obrad: Wrocław, j. polski

7. Zasięg imprezy: ogólnopolski.

 

XII.

1. Tytuł: „Co ma piernik do wiatraka, czyli zboże w polityce, gospodarce i kulturze ziem polskich na przestrzeni wieków (ze szczególnym uwzględnieniem Dolnego Śląska)”.

2. Organizator: Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego.

3. Dane kierownika naukowego imprezy (tytuł naukowy, imię i nazwisko, telefon, faks, e-mail): prof. zw. dr hab. Grzegorz Strauchold, grzegorz.strauchold@uwr.edu.pl; dr hab. Joanna Nowosielska-Sobel prof. UWr, joanna.nowosielska-sobel@uwr.edu.pl; dr Rafał Nowakowski,

4. Liczba uczestników (w tym gości zagranicznych): 40 (3)

5. Termin, czas trwania: 10-11 października 2019 r., 2 dni

6. Miejsce obrad i język, w którym będą się odbywały: Wrocław, j. polski.

7. Zasięg imprezy: ogólnopolski

 

XIII.

1. Tytuł konferencji: 42 Międzynarodowej Konferencja GIREA, Les lectures contemporaines de l’esclavage: problématiques, méthodologies et analyses depuis les années 1990 / The contemporary readings of the slavery: issues, methodologies and analyses since the 1990s (Współczesne interpretacje niewolnictwa: problematyka, metodologie i analizy od lat 90’ XX wieku)

2. Organizator konferencji: Instytut Historyczny UWr., współorganizatorzy konferencji: Groupe International de Recherche sur l’Esclavage depuis l’Antiquité

3. Dane kierownika naukowego imprezy (tytuł naukowy, imię i nazwisko, telefon, faks, e-mail): Adam Pałuchowski, palad@wp.pl

4. Liczba uczestników (w tym gości zagranicznych): 55 (52)

5. Planowany termin konferencji, czas trwania, miejsce: 4–6 września 2019 r., 3 dni

6. Miejsce obrad i język, w którym będą się odbywały: Wrocław (Instytut Historyczny UWr); j. angielski, francuski, hiszpański, portugalski, włoski

7. Zasięg konferencji (międzynarodowa, ogólnopolska, regionalna): międzynarodowy

 

XIV.

1. Temat konferencji: The Habsburg Monarchy, Silesia and the Polish-Lithuanian Commonwealth in 1526-1763 – politics, culture, and legacy.

2. Organizator: Instytutu Historyczny UWr; Doktoranckie Koło Naukowe Historyków Nowożytności Uniwersytetu Wrocławskiego im. J. Leszczyńskiego; Koło Młodzieży Akademickiej Towarzystwa Polsko-Austriackiego.

3. Dane kierownika naukowego imprezy (tytuł naukowy, imię i nazwisko, telefon, faks, e-mail): dr hab. Filip Wolański prof. UWr; filip.wolanski@uwr.edu.pl

4. Liczba uczestników (w tym gości zagranicznych): 20 (10)

5. Termin, czas trwania: 22 marca 2019 r., 1 dzień

6. Miejsce obrad i język, w którym będą się odbywały: Wrocław (Instytut Historyczny UWr); j. polski, niemiecki, angielski

7. Zasięg konferencji (międzynarodowa, ogólnopolska, regionalna): międzynarodowy

 

XV.

1. Temat konferencji: Relacje polsko-rosyjskie w dyskursie historiograficznym.

2. Organizator: Instytutu Historyczny UWr

3. Dane kierownika naukowego imprezy (tytuł naukowy, imię i nazwisko, telefon, faks, e-mail): dr hab. Filip Wolański prof. UWr; filip.wolanski@uwr.edu.pl

4. Liczba uczestników (w tym gości zagranicznych): 15 (8)

5. Termin, czas trwania: maj 2019 r., 2 dni

6. Miejsce obrad i język, w którym będą się odbywały: Wrocław (Instytut Historyczny UWr); j. polski, rosyjski, angielski

7. Zasięg konferencji (międzynarodowa, ogólnopolska, regionalna): międzynarodowy

 

XVI.

1. Temat konferencji: Editiones sine fine (druga konferencja z tak zatytułowanego cyklu, pierwsza odbyła się w 2016 r. w Toruniu)

2. Organizator: Instytut Historyczny UWr, Pracownia Edytorstwa Źródeł Historycznych - Instytut Historii i Archiwistyki UMK Toruń

3. Dane kierownika naukowego imprezy (tytuł naukowy, imię i nazwisko, telefon, faks, e-mail): dr hab. Wojciech Mrozowicz prof. UWr, wojciech.mrozowicz@uwr.edu.pl

4. Liczba uczestników (w tym gości zagranicznych): 25 uczestników krajowych (bez gości zagranicznych)

5. Termin, czas trwania: 6-7 czerwca 2019 r., 2 dni

6. Miejsce obrad i język, w którym będą się odbywały: Wrocław (Instytut Historyczny UWr); j. polski

7. Zasięg imprezy: ogólnopolski

 

XVII.

1. Temat konferencji: Polska, Rosja i Europa Zachodnia – zagadnienia polityczne w XVIII - XX w.

2. Organizator: Instytut Historyczny UWr

3. Dane kierownika naukowego imprezy (tytuł naukowy, imię i nazwisko, telefon, faks, e-mail): dr hab. Grzegorz Hryciuk prof. UWr, grzegorz.hryciuk@uwr.edu.pl

4. Liczba uczestników (w tym gości zagranicznych): 20 (10)

5. Termin, czas trwania: wrzesień 2019 r., 2 dni

6. Miejsce obrad i język, w którym będą się odbywały: Wrocław (Instytut Historyczny UWr); j. polski, rosyjski

7. Zasięg imprezy: międzynarodowy