Specjalności zawodowe

PROGRAM SPECJALIZACJI ZAWODOWEJ DLA STUDENTÓW INSTYTUTU HISTORYCZNEGO UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO
Archiwistyka jest specjalizacją zawodową realizowaną w Instytucie Historycznym Uniwersytetu Wrocławskiego od 1960 r. Od roku akademickiego 2006/2007 zmienił i poszerzył się jej zakres, a do archiwistyki dołączone zostało zarządzanie dokumentacja powstającą współcześnie we wszystkich postaciach, w tym także zarządzanie dokumentacją w postaci elektronicznej. Tym samym kształcenie w ramach specjalizacji dostosowane zostało do wymogów rynku pracy i oczekiwań pracodawców. Więcej ->

PROGRAM SPECJALIZACJI ZAWODOWEJ DLA STUDENTÓW INSTYTUTU HISTORYCZNEGO UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO

PROGRAM SPECJALIZACJI ZAWODOWEJ DLA STUDENTÓW INSTYTUTU HISTORYCZNEGO UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO
Program został opracowany tak, aby uwzględniał specyfikę różnych instytucji i organizacji, które potem mogą być miejscem pracy absolwentów. Ponieważ w trakcie studiów nie jest możliwa praktyka we wszystkich tych instytucjach, zakładamy, że praktykant pozna specyfikę pracy przynajmniej jednej z tych instytucji.

PROGRAM SPECJALIZACJI ZAWODOWEJ DLA STUDENTÓW INSTYTUTU HISTORYCZNEGO UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO
Praktyka odbywa się po IV semestrze studiów, w wymiarze 120 godzin (4 tygodni). Jej celem jest przygotowanie studentów do zawodu organizatora i propagatora kultury Stanów Zjednoczonych.