wyszukiwanie/filtrowanie
Lp. Tytuł/Stopień naukowy Nazwisko i imię Zatrudniony w
1. prof. dr hab. Derwich Marek Instytut Historyczny
2. prof. dr hab. Goliński Mateusz Instytut Historyczny
3. prof. dr hab. prof. UWr Jaworski Paweł Instytut Historyczny
4. prof. dr hab. prof. UWr Jaworski Paweł Instytut Historyczny
5. prof. dr hab. Kawalec Krzysztof Instytut Historyczny
6. prof. dr hab. Kęsik Jan Instytut Historyczny
7. prof. dr hab. Maroń Jerzy Instytut Historyczny
8. prof. dr hab. Nawotka Krzysztof Instytut Historyczny
9. prof. dr hab. Piotrowski Jacek Instytut Historyczny
10. prof. dr hab. Rosik Stanisław Instytut Historyczny
11. prof. dr hab. Ruchniewicz Krzysztof Instytut Historyczny
12. prof. dr hab. Strauchold Grzegorz Instytut Historyczny
13. prof. dr hab. Tyszkiewicz Jakub Instytut Historyczny
14. prof. dr hab. Wąs Gabriela Instytut Historyczny
15. prof. dr hab. Wiszewski Przemysław Instytut Historyczny
16. prof. dr hab. prof. UWr Ziątkowski Leszek Instytut Historyczny
17. prof. dr hab. prof. UWr Ziątkowski Leszek Instytut Historyczny
18. prof. dr hab. Żerelik Rościsław Instytut Historyczny
19. dr hab. prof. UWr Cichoracki Piotr Instytut Historyczny
20. dr hab. prof. UWr Głowiński Tomasz Instytut Historyczny
21. dr hab. prof. UWr Górny Marek Instytut Historyczny
22. dr hab. prof. UWr Hryciuk Grzegorz Instytut Historyczny
23. dr hab. prof. UWr Kaszuba Elżbieta Instytut Historyczny
24. dr hab. prof. UWr Łoś Andrzej Instytut Historyczny
25. dr hab. prof. UWr Mrozowicz Wojciech Instytut Historyczny
26. dr hab. prof. UWr Nowosielska-Sobel Joanna Instytut Historyczny
27. dr hab. prof. UWr Przerwa Tomasz Instytut Historyczny
28. dr hab. prof. UWr Ruchniewicz Małgorzata Instytut Historyczny
29. dr hab. prof. UWr Sanojca Karol Instytut Historyczny
30. dr hab. prof. UWr Urbaniak Miron Instytut Historyczny