wyszukiwanie/filtrowanie
Lp. Tytuł/Stopień naukowy Nazwisko i imię Zatrudniony w
1. prof. dr hab. Ciesielski Stanisław Instytut Historyczny
2. prof. dr hab. Derwich Marek Instytut Historyczny
3. prof. dr hab. Goliński Mateusz Instytut Historyczny
4. prof. dr hab. prof. UWr Jaworski Paweł Instytut Historyczny
5. prof. dr hab. prof. UWr Jaworski Paweł Instytut Historyczny
6. prof. dr hab. Kawalec Krzysztof Instytut Historyczny
7. prof. dr hab. Kęsik Jan Instytut Historyczny
8. prof. dr hab. Maroń Jerzy Instytut Historyczny
9. prof. dr hab. Nawotka Krzysztof Instytut Historyczny
10. prof. dr hab. Piotrowski Jacek Instytut Historyczny
11. prof. dr hab. Rosik Stanisław Instytut Historyczny
12. prof. dr hab. Ruchniewicz Krzysztof Instytut Historyczny
13. prof. dr hab. Strauchold Grzegorz Instytut Historyczny
14. prof. dr hab. Tyszkiewicz Jakub Instytut Historyczny
15. prof. dr hab. Wąs Gabriela Instytut Historyczny
16. prof. dr hab. Wiszewski Przemysław Instytut Historyczny
17. prof. dr hab. prof. UWr Ziątkowski Leszek Instytut Historyczny
18. prof. dr hab. prof. UWr Ziątkowski Leszek Instytut Historyczny
19. prof. dr hab. Żerelik Rościsław Instytut Historyczny
20. dr hab. prof. UWr Cichoracki Piotr Instytut Historyczny
21. dr hab. prof. UWr Głowiński Tomasz Instytut Historyczny
22. dr hab. prof. UWr Górny Marek Instytut Historyczny
23. dr hab. prof. UWr Hryciuk Grzegorz Instytut Historyczny
24. dr hab. prof. UWr Kaszuba Elżbieta Instytut Historyczny
25. dr hab. prof. UWr Łoś Andrzej Instytut Historyczny
26. dr hab. prof. UWr Mrozowicz Wojciech Instytut Historyczny
27. dr hab. prof. UWr Nowosielska-Sobel Joanna Instytut Historyczny
28. dr hab. prof. UWr Przerwa Tomasz Instytut Historyczny
29. dr hab. prof. UWr Ruchniewicz Małgorzata Instytut Historyczny
30. dr hab. prof. UWr Urbaniak Miron Instytut Historyczny