Analiza i interpretacja "Rękopisu znalezionego w Saragossie"

Serdecznie zapraszamy studentów i pracowników Instytutu Kulturoznawstwa na premierę „Analizy i interpretacji <<Rękopisu znalezionego w Saragossie>>”. W ramach tego projektu studenci specjalności „kultura filmowa” zmierzyli się z arcydziełem Wojciecha Jerzego Hasa i dokonali jego autorskiej interpretacji. Młodzi kulturoznawcy, pod naukową opieką dr. Dawida Junke i technicznym przewodnictwem instruktorów z wrocławskiego Centrum Technologii Audiowizualnych, przygotowali scenariusz i odpowiadali za reżyserię, zdjęcia, dźwięk i montaż materiału. Rezultaty ich pracy zaprezentowane zostaną na ostatnich w tym roku akademickim zajęciach z analizy i interpretacji, które odbędą się wyjątkowo w poniedziałek 11 czerwca o godz. 18:30 w sali 208, w budynku przy ulicy Szewskiej 36.