Dyrekcja

 

picture-46

Dyrektor Instytutu Psychologii
Przewodniczący Rady Dyscypliny Psychologia

dr hab. Piotr Sorokowski prof. UWr
piotr.sorokowski@uwr.edu.pl
tel. 71 367-20-01 wew.126 
pokój: 36b

 

picture-25

Z-ca Dyrektora ds. dydaktycznych

dr Marta Kochan-Wójcik 
marta.kochan-wojcik@uwr.edu.pl
tel. 71 367-20-01 wew.126 
pokój: 36a

 

aska2

Z-ca Dyrektora ds. ogólnych

dr Joanna Piskorz 
joanna.piskorz@uwr.edu.pl
tel. 71 367-20-01 wew.126 
pokój: 36a

 

picture-17

Z-ca Dyrektora ds. studenckich
Wiceprzewodniczący Rady Dyscypliny Psychologia

dr Tomasz Frąckowiak 
tomasz.frackowiak@uwr.edu.pl
tel. 71 367-20-01 wew.126 
pokój: 36a