wyszukiwanie/filtrowanie
Lp. Tytuł/Stopień naukowy Nazwisko i imię Zatrudniony w
1. dr hab. prof. UWr Borecka-Biernat Danuta Instytut Psychologii
2. dr hab. prof. UWr Brytek-Matera Anna Instytut Psychologii
3. dr hab. prof. UWr Karwowski Maciej Instytut Psychologii
4. dr hab. prof. UWr Lachowicz-Tabaczek Kinga Instytut Psychologii
5. dr hab. prof. UWr Oleszkowicz Anna Instytut Psychologii
6. dr hab. prof. UWr Senejko Alicja Instytut Psychologii
7. dr hab. prof. UWr Sobol-Kwapińska Małgorzata Instytut Psychologii
8. dr hab. prof. UWr Sorokowski Piotr Instytut Psychologii
9. dr hab. Poprawa Ryszard Instytut Psychologii
10. dr Bartosz Bogna Instytut Psychologii
11. dr Bąk Olga Instytut Psychologii
12. dr Bąk Olga Instytut Psychologii
13. dr Biała Maja Instytut Psychologii
14. dr Biała Maja Instytut Psychologii
15. dr Białek Michał Instytut Psychologii
16. dr Błoch Bogusława Instytut Psychologii
17. dr Błoch Bogusława Instytut Psychologii
18. dr Chmielewska-Łuczak Dorota Instytut Psychologii
19. dr Chmielewska-Łuczak Dorota Instytut Psychologii
20. dr Czapiga Alina Instytut Psychologii
21. dr Czapiga Alina Instytut Psychologii
22. dr Czepczor-Bernat Kamila Instytut Psychologii
23. dr Czub Marcin Instytut Psychologii
24. dr Dębek Michał Instytut Psychologii
25. dr Dębska Urszula Instytut Psychologii
26. dr Durniat Katarzyna Instytut Psychologii
27. dr Frąckowiak Tomasz Instytut Psychologii
28. dr Gocman Małgorzata Instytut Psychologii
29. dr Gocman Małgorzata Instytut Psychologii
30. dr Jarosiewicz Henryk Instytut Psychologii