wyszukiwanie/filtrowanie
Lp. Tytuł/Stopień naukowy Nazwisko i imię Zatrudniony w
1. dr hab. prof. UWr Borecka-Biernat Danuta Instytut Psychologii
2. dr hab. prof. UWr Borecka-Biernat Danuta Instytut Psychologii
3. dr hab. prof. UWr Brytek-Matera Anna Instytut Psychologii
4. dr hab. prof. UWr Karwowski Maciej Instytut Psychologii
5. dr hab. prof. UWr Karwowski Maciej Instytut Psychologii
6. dr hab. prof. UWr Lachowicz-Tabaczek Kinga Instytut Psychologii
7. dr hab. prof. UWr Lachowicz-Tabaczek Kinga Instytut Psychologii
8. dr hab. prof. UWr Oleszkowicz Anna Instytut Psychologii
9. dr hab. prof. UWr Oleszkowicz Anna Instytut Psychologii
10. dr hab. prof. UWr Senejko Alicja Instytut Psychologii
11. dr hab. prof. UWr Senejko Alicja Instytut Psychologii
12. dr hab. prof. UWr Sobol-Kwapińska Małgorzata Instytut Psychologii
13. dr hab. prof. UWr Sobol-Kwapińska Małgorzata Instytut Psychologii
14. dr hab. prof. UWr Sorokowski Piotr Instytut Psychologii
15. dr hab. prof. UWr Sorokowski Piotr Instytut Psychologii
16. dr hab. Poprawa Ryszard Instytut Psychologii
17. dr hab. Poprawa Ryszard Instytut Psychologii
18. dr Bartosz Bogna Instytut Psychologii
19. dr Bartosz Bogna Instytut Psychologii
20. dr Bąk Olga Instytut Psychologii
21. dr Biała Maja Instytut Psychologii
22. dr Białek Michał Instytut Psychologii
23. dr Błoch Bogusława Instytut Psychologii
24. dr Chmielewska-Łuczak Dorota Instytut Psychologii
25. dr Czapiga Alina Instytut Psychologii
26. dr Czepczor-Bernat Kamila Instytut Psychologii
27. dr Czub Marcin Instytut Psychologii
28. dr Czub Marcin Instytut Psychologii
29. dr Dębska Urszula Instytut Psychologii
30. dr Dębska Urszula Instytut Psychologii