Studia Doktorskie Psychologia

Kierownik: dr hab. Agnieszka Sorokowska, prof. UWr

tel. 71 367 20 01 wew. 119;

e-mail: agnieszka.sorokowska@uwr.edu.pl;

Sekretarz: mgr Ewa Okręglicka-Forysiak

tel. 71 367 20 01 wew. 163 lub 126;

e-mail: ewa.okreglicka-forysiak@uwr.edu.pl; 

 

KOLEGIUM DOKTORSKIE PSYCHOLOGII   w Szkole Doktorskiej UWr - od r. ak. 2019/2020 

Informacje ogólne - opis studiów w Kolegium Doktorskim Psychologii

PROGRAM studiów w Kolegium Doktorskim Psychologii

EFEKTY UCZENIA SIĘ w Kolegium Doktorskim Psychologii

REGULAMIN SZKOŁY DOKTORSKIEJ UWr

Rules and regulations of the Doctoral School of the University of Wrocław

 

REKRUTACJA 2020/2021

LISTA kandydatów przyjętych na I rok studiów w Kolegium Doktorskim Psychologii w r.ak.2020/2021

Zasady rekrutacji

Harmonogram rekrutacji 

Zasady higieny przy rekrutacji do Szkoły Doktorskiej UWr (COVID-19)

Lista pracowników - potencjalnych promotorów 

Internetowa Rejestracja Kandydatów IRK

Formularze rekrutacyjne do pobrania

Pula pytań egzaminacyjnych 

Potwierdzenie poziomu znajomości języka angielskiego (w tym C1)

 

STACJONARNE STUDIA DOKTORANCKIE PSYCHOLOGII (ostatnia rekrutacja w r.ak. 2018/2019)

INFORMACJE OGÓLNE - Opis studiów doktoranckich psychologii

Regulamin Studiów Doktoranckich

Praktyki zawodowe

Liczba godzin praktyk zawodowych

Program Stacjonarnych Studiów Doktoranckich Psychologii (w r.ak. 2020/2021 - III rok)

STYPENDIA (dla uczestników Stacjonarnych Studiów Doktoranckich Psychologii)

Przewodnik do wypełniania wniosków o stypendia w USOSweb

 

PRZEWODY DOKTORSKIE

Tryb postępowania o nadanie stopnia doktora w trybie eksternistycznym

Aktualne Zarz. Rektora UWr w sprawie opłat za przewody doktorskie

Warunki otwarcia przewodu doktorskiego przed 30.04.2019

Egzaminy doktorskie - dotyczy przewodów otwartych przed 30.04.2019

Egzamin z języka angielskiego 2019/2020

Złożenie rozprawy doktorskiej

 

Druki do pobrania