Ogłoszenia

Informacja wraz z instrukcją logowania do szkolenia bhp dla studentów, doktorantów, którzy nie brali udziału w szkoleniu w terminie 1.10.- 30.11.2018r.


Dziekanat Studiów Doktoranckich będzie czynny w poniedziałki w godzinach 9.00-12.30.


Z głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 1 marca 2019 roku zmarł prof. dr hab. Jerzy Lodowski archeolog, muzealnik, badacz średniowiecza, nauczyciel i wychowawca wielu roczników studentów.


Students currently enrolled in doctoral programs in any field in Fine and Performing Arts, Humanities, and Social Sciences in universities in Croatia, Czech Republic, Hungary, or Poland and holding citizenship in those countries are invited to join the group of Wirth Fellows in the Faculty of Arts at the University of Alberta.


Z głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 27 lutego 2019 roku zmarła prof. dr hab. Maria Porębska Emerytowana Profesor, Kierownik Zakładu Psychologii Rozwoju, Dyrektor Instytutu Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego, ceniony specjalista z zakresu psychologii rozwoju indywidualnego. Człowiek prawy, przyjaciel i wychowawca wielu pokoleń studentów psychologii i pedagogiki.Dziekanat Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych czynny w soboty w godzinach od 8.00 do 12.00 w następujących terminach


List of classes for the European Cultures BA program in 2018/2019


Ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków studentów i doktorantów


Dział Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz Ochrony Przeciwpożarowej w załączeniu przesyła informację na temat szkolenia wstępnego w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej studentów pierwszego roku (pierwszego stopnia, drugiego stopnia i jednolitych magisterskich) oraz doktoranckich studiujących na Uniwersytecie Wrocławskim w roku akademickim 2018/19


01.06.2018

Uprzejmie informujemy, że decyzją Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego otrzymał kategorię naukową A.