Ogłoszenia

Ku radości naszego Wydziału, większością 104 głosów elektorskich w pierwszej turze głosowania Pan Dziekan Prof. dr hab. Przemysław Wiszewski został 25 maja 2020 r. wybrany Rektorem Uniwersytetu Wrocławskiego na kadencję 2020-2024. Quod felix, faustum, fortunatumque sit!


Zawiadomienie Wydziałowej Komisji Wyborczej Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych dotyczące postępowania w sprawie wyłonienia kandydata na dziekana Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych


Uprzejmie informujemy, że Wydziałowa Komisja Wyborcza Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych podjęła uchwałę o zwołaniu zebrania wyborczego w grupie profesorów i profesorów Uniwersytetu celem przeprowadzenia wyboru przedstawicieli Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych wraz z Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. Willy Brandta do Senatu w dniu 3.06.2020 r. o godzinie 14.00 w pierwszym terminie oraz w dniu 3.06.2020 r. o godzinie 14.15 w drugim terminie. Zebranie wyborcze odbędzie się na stadionie miejskim we Wrocławiu.


Dziekanat Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych informuje o powrocie do starych godzin funkcjonowania to znaczy: poniedziałek 11.00-14.30 wtorek 11.00-15.30 środa nieczynne czwartek 9.00-12.30 piątek 9.00-12.30 Zwracamy się z uprzejmą prośbą o maksymalne wykorzystanie komunikacji cyfrowej w kontaktach z Dziekanatem (kontakt drogą mailową lub telefonicznie): Studia dzienne: 71 375 22 23, 71 375 27 36, 71 375 29 93, 71 375 22 74, 695 651 804 Studia zaoczne: 71 375 22 74, 695 656 139 Sprawy socjalne: 71 375 29 74, 696 655 642 Informatycy: 71 375 29 92, 695 655 761 Wszelką korespondencję lub wymagane dokumenty należy składać do skrzynki znajdującej się w holu Dziekanatu.


Zgodnie Art. 64 Ustaw z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, zmieniającym ustawę Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, w przypadku ograniczenia lub zawieszenia funkcjonowania uczelni, w okresie tego ograniczenia lub zawieszenia oraz przez 60 dni po jego zakończeniu, legitymacje studenckie i legitymacje służbowe nauczycieli akademickich są ważne, bez konieczności potwierdzania ich ważności. Przepis stosuje się również do legitymacji, które utraciły ważność w okresie 30 dni poprzedzających ograniczenie lub zawieszenie funkcjonowania uczelni.


Zarządzenie Dziekana Nr 5/2020 w sprawie zasad organizacji egzaminów dyplomowych w formie zdalnej z wykorzystaniem technologii informatycznych wraz z załącznikami.


Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 24 maja 2020 roku zmarła prof. dr hab. Anna Zawadzka była Prodziekan Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych ds. studiów niestacjonarnych, wieloletni kierownik Pracowni Badań nad Czasem Wolnym oraz Zakładu Pedagogiki Społecznej, prekursorka polskiej pedagogiki czasu wolnego, znakomity i szanowany nauczyciel akademicki oraz wychowawca wielu pokoleń badaczy i studentów.


Z ogromną przyjemnością pragniemy poinformować, że Akademia Młodych Uczonych i Artystów zamierza poszerzyć grono swoich członków. W tym roku upłynie dziesięć lat od powołania pierwszej w Polsce platformy współpracy i wymiany intelektualnej dedykowanej wybitnym młodym adeptom nauki.


W związku z przejściem Dziekanatu Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych w tryb pracy zdalnej z zapewnieniem dyżurów informujemy, że dyżury pracowników odbywają się w godzinach 7.30-15.30. W tych godzinach można kontaktować się telefonicznie, zgodnie z numerami zamieszczonymi na stronie link. W innych godzinach i prosimy o kontakt mailowy zgodnie z informacjami kontaktowymi zawartymi na stronie link. W każdej chwili można zostawić dokumenty dla Dziekanatu w holu budynku przy ulicy Szewskiej 48, w którym została umieszczona specjalna skrzynka. W przypadku gdy budynek jest zamknięty proszę dzwonić dzwonkiem umieszczonym po prawej stronie drzwi.


11.03.2020

Szanowni Państwo,
w imieniu Pana Dziekana uprzejmie informujemy, że:
1. Do dnia 14.04.2020 roku zostają zawieszone zajęcia.
2. Pracownicy będą się kontaktować ze studentami w celu określenia sposobu bieżącego, zdalnego zaliczania zajęć.
3. Konsultacje i sprawy administracyjne proszę załatwiać przede wszystkim drogą elektroniczna.
4. Odwołuje się wszystkie wyjazdy i przyjazdy pracowników i studentów Uniwersytetu oraz ich gości do dnia 30.04.2020 roku.
5. Zaplanowane obrony zostają przeprowadzone w wyznaczonych terminach.
6. Odwołuje się wszystkie imprezy organizowane przez Uniwersytet Wrocławski do dnia 30.04.2020 r. (z wyłączeniem wyborów Rektora).
7. Akademiki pozostają otwarte.
8. Czytelnie Bibliotek są zamknięte. W wyznaczone dni będą otwarte wypożyczalnie.
9. Legitymacje studenckie zostają przedłużone automatycznie do dnia 31.05.2020 roku. https://psrp.org.pl/waznosc-legitymacji-przedluzona-do-31-maja/

Więcej informacji dostępnych w Zarządzeniu Rektora Nr 29/2020Due to COVID-19 pandemic, 2020 Public History Summer School that was to be held in Wrocław, Poland, is moved to being online-only event and will take place as previously planned, June 1-5. The Institute of History of the University of Wrocław, Zajezdnia (Depot) History Centre, and the International Federation for Public History invite students, PhD candidates and practitioners to share their research in the framework of the summer school...


13.03.2020

Szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej jest obowiązkowe dla wszystkich studentów i doktorantów pierwszego roku na studiach (pierwszego stopnia, drugiego stopnia i jednolitych magisterskich) oraz doktoranckich. Przedmiotowy kurs jest obowiązkowy i kończy się testem zaliczeniowym. Protokół z odbytego szkolenia stanowi podstawę zaliczenia szkolenia. UWAGA : Dział BHP oraz Ochrony Ppoż. nie przepisuje zaliczeń. Szkolenie z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej trwa od 15-30 marca 2020 r.


Zwracamy się z uprzejmą prośbą o maksymalne wykorzystanie komunikacji cyfrowej w kontaktach z Dziekanatem (kontakt drogą mailową lub telefonicznie)Class Schedule summer 2019/2020


Uprzejmie informujemy o możliwości opłacenia składki na ubezpieczenie NNW i OC przez studentów i doktorantówDziekanat WNHiP informuje iż Prodziekan ds. Studenckich i Relacji z Otoczeniem dr.hab.Witold Jakubowski prof.UWr w dniach 23.12.2019 oraz 30.12.2019 odwołuje konsultacje.


Od 2 października 2019 r. wznawiamy działalność Poradni Psychologicznej dla Studentów i Doktorantów z Niepełnosprawnością.


W piątek, 11 października 2019 r. międzynarodowy zespół ekspertów przekazał ocenę naszej aplikacji w programie Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza. Recenzja była pozytywna, choć nie bezkrytyczna, zawierała jasną rekomendację dla Ministra w sprawie naszego uczestnictwa w tym programie.
01.06.2018

Uprzejmie informujemy, że decyzją Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego otrzymał kategorię naukową A.