Ogłoszenia

W piątek, 11 października 2019 r. międzynarodowy zespół ekspertów przekazał ocenę naszej aplikacji w programie Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza. Recenzja była pozytywna, choć nie bezkrytyczna, zawierała jasną rekomendację dla Ministra w sprawie naszego uczestnictwa w tym programie.


Dziekanat WNHiP informuje iż Prodziekan ds. ogólnych, nauki i współpracy z zagranicą dr hab. Joanna Wojdon, profesor Uniwersytetu w dniach 18.11.2019 odwołuje dyżur dziekański.


Dziekanat Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych w semestrze zimowym 2019/2020 czynny w soboty w godzinach od 8.00 do 12.00 w następujących terminach:...


Dziekan Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych serdecznie zaprasza na uroczystą promocję doktorów i doktorów habilitowanych naszego Wydziału, która odbędzie się 06 grudnia 2019 r. o godz. 11.00 w Oratorium Marianum Uniwersytetu Wrocławskiego Wrocław, pl. Uniwersytecki 1...Szkolenie bhp dla studentów rozpoczynających naukę na I roku studiów w roku akademickim 2019/20 na studiach (pierwszego stopnia, drugiego stopnia i jednolitych magisterskich) oraz doktoranckich


W roku akademickim 2019/2020 studenci i doktoranci mogą opłacić składkę na ubezpieczenie NNW, oraz OC lub obie składki. (Firma ubezpieczeniowa InterRiskTU S.A.Vienna Insurance Group). Ubezpieczenie jest dobrowolne...

01.06.2018

Uprzejmie informujemy, że decyzją Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego otrzymał kategorię naukową A.


Informacja o szkoleniu bhp dla studentów, doktorantów