Postępowania habilitacyjne

Centralna Komisja informuje o wszczęciu postępowania habilitacyjnego dr. Arkadiusza Urbanka w dziedzinie nauk społecznych, w dyscyplinie pedagogika


Centralna Komisja informuje o wszczęciu postępowania habilitacyjnego dr. Piotra Plichty w dziedzinie nauk społecznych, w dyscyplinie pedagogika