Postępowania habilitacyjne

Centralna Komisja informuje o wszczęciu postępowania habilitacyjnego dr Doroty Grubby-Thiede w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie nauk o sztuce


Centralna Komisja informuje o wszczęciu postępowania habilitacyjnego dr Ewy Jurczyk-Romanowskiej w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika...


Centralna Komisja informuje o wszczęciu postępowania habilitacyjnego dr. Piotra Kwiatkowskiego w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika...


Centralna Komisja informuje o wszczęciu postępowania habilitacyjnego ks. dr. Franciszka Koeniga w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie nauk o sztuce...


Centralna Komisja informuje o wszczęciu postępowania habilitacyjnego ks. dr. Piotra Tarlińskiego w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie nauk o sztuce...


Centralna Komisja informuje o wszczęciu postępowania habilitacyjnego dr Barbary Winczury w dziedzinie nauk społecznych, w dyscyplinie pedagogika...