Obrony doktorskie

Rada dyscypliny naukowej: Nauki o kulturze i religii uprzejmie informuje, że w dniu 27.05.2020r. o godz. 10.00 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Kamila Kościelskiego pt.: W labiryncie Stanleya Kubricka. Wielopoziomowa i wielokontekstowa analiza „Lśnienia”.


Dyrekcja i Rada Naukowa Instytutu Historycznego Uniwersytetu Wrocławskiego zawiadamiają, się 22.05.2020 r. o godz. 12.00 w sali Audytoryjnej, im. S.Inglota, przy ul. Szewskiej 49, w Instytucie Historycznym odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Piotra Rucińskiego na temat: ”Jan Rozwadowski. Biografia polityka, działacza społecznego i uczonego (do 1914 roku).”


Dyrekcja i Rada Naukowa Instytutu Historycznego Uniwersytetu Wrocławskiego zawiadamiają, że 03.06.2020 r. o godz. 08.30 , w sali Audytoryjnej, im. S. Inglota, przy ul. Szewskiej 49, w Instytucie Historycznym odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Michała Furmanka...