Dr hab. Wojciech Mrozowicz, Księga paradoksów, czyli jak Księga Henrykowska trafiła na listę UNESCO

Wybitny znawca średniowiecznej kultury klasztorów śląskich, a przede wszystkim - śląskich rękopisów - opowiada o genezie Księgi Henrykowskiej, jej treści i... przyczynach dzisiejszego zainteresowania tym zabytkiem.