Film w perspektywie edukacyjnej, dr hab. Witold Jakubowski, prof. UWr.

Profesor Witold Jakubowski (Instytutu Pedagogiki) przedstawia tajniki analizy filmów jako narzędzia edukacyjnego. Nie bójcie się jednak, rzecz idzie o pop kulturę, nie o instrukcje pierwszej pomocy!