Grotowski - Hippies. Prof. Mirosław Kocur, Instytut Kulturoznawstwa UWr

Profesor Mirosław Kocur (Instytut Kulturoznawstwa UWr) przedstawia swoją interpretację twórczości Jerzego Grotowskiego. Z właściwą sobie ekspresją wynikającą z fascynacji performensem wykładowca odsłania mniej znaną twarz Artysty.