Manieryzm we Wrocławiu, dr hab. Piotr Oszczanowski, prof. UWr

W kulisy wrocławskiego manieryzmu, genezę ruchu artystycznego, ale przede wszystkim skomplikowany świat znaczeń nowożytnej sztuki śląskiej wprowadza dr hab. Piotr Oszczanowski, pracownik Instytutu Historii Sztuki i dyrektor Muzeum Narodowego we Wrocławiu